Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱԼԱ ԱԼԲ ԱԼԳ ԱԼԴ ԱԼԵ ԱԼԺ ԱԼԻ ԱԼԿ ԱԼՄ ԱԼՅ ԱԼՈ ԱԼՊ ԱԼՎ ԱԼՏ ԱԼՑ ԱԼՔ ԱԼՖ
selected terms: 18 page 1 of 1

1. ԱԼԱԲԱՄԱ
[ALABAMA]
10. ԱԼԱՆԻՆՆԱՄԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ
[ALANINE AMINOTRANSFERASE]
2. ԱԼԱԲԱՄԱ
[ALABAMA]
11. ԱԼԱՆԻՆՌԱՑԵՄԱԶԱ
[ALANINE RACEMASE]
3. ԱԼԱՄԵՑԻՏԻՆ
[ALAMETHICIN]
12. ԱԼԱՆԻՆՌԱՑԵՄԱԶԱ
[ALANINE RACEMASE]
4. ԱԼԱՄԵՑԻՏԻՆ
[ALAMETHICIN]
13. ԱԼԱՆՏՈԻՆ
[ALLANTOIN]
5. ԱԼԱՆԻԼ-ՏՐՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶԱ
[ALANYL T RNA SYNTHETASE]
14. ԱԼԱՆՏՈԻՆ
[ALLANTOIN]
6. ԱԼԱՆԻԼ-ՏՐՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶԱ
[ALANYL T RNA SYNTHETASE]
15. ԱԼԱՆՏՈԻՍԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ
[ALLANTOIS]
7. ԱԼԱՆԻՆ
[ALANINE]
16. ԱԼԱՆՏՈԻՍԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ
[ALLANTOIS]
8. ԱԼԱՆԻՆ
[ALANINE]
17. ԱԼԱՍՏՐԻՄ
[ALASTRIM]
9. ԱԼԱՆԻՆՆԱՄԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ
[ALANINE AMINOTRANSFERASE]
18. ԱԼԱՍՏՐԻՄ
[ALASTRIM]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM