Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱԼԱ ԱԼԲ ԱԼԳ ԱԼԴ ԱԼԵ ԱԼԺ ԱԼԻ ԱԼԿ ԱԼՄ ԱԼՅ ԱԼՈ ԱԼՊ ԱԼՎ ԱԼՏ ԱԼՑ ԱԼՔ ԱԼՖ
selected terms: 18 page 1 of 1

1. ԱԼԴԵՀԻԴ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
[ALDEHYDE DEHYDROGENASE]
10. ԱԼԴԻԿԱՐԲ
[ALDICARB]
2. ԱԼԴԵՀԻԴ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
[ALDEHYDE DEHYDROGENASE]
11. ԱԼԴՈԶՈՐԵԴՈՒԿՏԱԶ
[ALDOSE REDUCTASE]
3. ԱԼԴԵՀԻԴ-ԼԻԱԶ
[ALDEHYDE-LYASES]
12. ԱԼԴՈԶՈՐԵԴՈՒԿՏԱԶ
[ALDOSE REDUCTASE]
4. ԱԼԴԵՀԻԴ-ԼԻԱԶ
[ALDEHYDE-LYASES]
13. ԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆ
[ALDOSTERONE]
5. ԱԼԴԵՀԻԴ-ՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ
[ALDEHYDE OXIDOREDUCTASES]
14. ԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆ
[ALDOSTERONE]
6. ԱԼԴԵՀԻԴ-ՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ
[ALDEHYDE OXIDOREDUCTASES]
15. ԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆԻ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ
[ALDOSTERONE ANTAGONISTS]
7. ԱԼԴԵՀԻԴՆԵՐ
[ALDEHYDES]
16. ԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆԻ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ
[ALDOSTERONE ANTAGONISTS]
8. ԱԼԴԵՀԻԴՆԵՐ
[ALDEHYDES]
17. ԱԼԴՐԻՆ
[ALDRIN]
9. ԱԼԴԻԿԱՐԲ
[ALDICARB]
18. ԱԼԴՐԻՆ
[ALDRIN]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM