Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱՆԱ ԱՆԲ ԱՆԳ ԱՆԴ ԱՆԵ ԱՆԶ ԱՆԷ ԱՆԸ ԱՆԹ ԱՆԻ ԱՆԽ ԱՆԿ ԱՆՀ ԱՆՁ ԱՆՄ ԱՆՅ ԱՆՇ ԱՆՈ ԱՆՈՒ ԱՆՍ ԱՆՎ ԱՆՏ ԱՆՔ ԱՆՕ
selected terms: 40 page 1 of 1

1. ԱՆՀԱՆԳԻՍՏ ՈՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[RESTLESS LEGS]
21. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐ)
[EMERGENCY MEDICAL SERVICE COMMUNICATION SYSTEMS]
2. ԱՆՀԱՆԳԻՍՏ ՈՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[RESTLESS LEGS]
22. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐ)
[EMERGENCY MEDICAL SERVICE COMMUNICATION SYSTEMS]
3. ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
[UNDERACHIEVEMENT]
23. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
[EMERGENCY MEDICAL SERVICES]
4. ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
[UNDERACHIEVEMENT]
24. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
[EMERGENCY MEDICAL SERVICES]
5. ԱՆՀԱՏ A ՏԻՊԻ
[TYPE A PERSONALITY]
25. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ
[EMERGENCY SERVICES, PSYCHIATRIC]
6. ԱՆՀԱՏ A ՏԻՊԻ
[TYPE A PERSONALITY]
26. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ
[EMERGENCY SERVICES, PSYCHIATRIC]
7. ԱՆՀԱՏ ԿՈՄՊՈՒԼՍԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
[COMPULSIVE PERSONALITY DISORDER]
27. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐ (ՊԻՏԱԿՆԵՐ)
[EMERGENCY MEDICAL TAGS]
8. ԱՆՀԱՏ ԿՈՄՊՈՒԼՍԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
[COMPULSIVE PERSONALITY DISORDER]
28. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐ (ՊԻՏԱԿՆԵՐ)
[EMERGENCY MEDICAL TAGS]
9. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[PERSONAL HEALTH SERVICES]
29. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
[EMERGENCY SERVICE, HOSPITAL]
10. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[PERSONAL HEALTH SERVICES]
30. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
[EMERGENCY SERVICE, HOSPITAL]
11. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
[INDIVIDUATION]
31. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՕԺԱՆԴԱԿ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
[EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS]
12. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
[INDIVIDUATION]
32. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՕԺԱՆԴԱԿ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
[EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS]
13. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[INDIVIDUALITY]
33. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
[EMERGENCY MEDICINE]
14. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[INDIVIDUALITY]
34. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
[EMERGENCY MEDICINE]
15. ԱՆՀԱՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
[PERSONALITY DEVELOPMENT]
35. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՈՒՄ (ԱՐՏ)
[EMERGENCY TREATMENT (NON MESH)]
16. ԱՆՀԱՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
[PERSONALITY DEVELOPMENT]
36. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՈՒՄ (ԱՐՏ)
[EMERGENCY TREATMENT (NON MESH)]
17. ԱՆՀԱՏԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[PERSONALITY DISORDERS]
37. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՎԻՃԱԿՆԵՐ
[EMERGENCIES]
18. ԱՆՀԱՏԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[PERSONALITY DISORDERS]
38. ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՎԻՃԱԿՆԵՐ
[EMERGENCIES]
19. ԱՆՀԱՏԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ԲԱԶՄԱԿԻ
[MULTIPLE-PERSONALITY DISORDER]
39. ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ
[ANHYDRIDES]
20. ԱՆՀԱՏԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ԲԱԶՄԱԿԻ
[MULTIPLE-PERSONALITY DISORDER]
40. ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ
[ANHYDRIDES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM