Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԳԱ ԳԵ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՆ ԳՈ ԳՈՒ ԳՎ ԳՏ ԳՐ
ԳԱԲ ԳԱԳ ԳԱԴ ԳԱԶ ԳԱԼ ԳԱԿ ԳԱՂ ԳԱՄ ԳԱՅ ԳԱՆ ԳԱՍ ԳԱՐ
selected terms: 40 page 1 of 1

1. ԳԱԼԱԳՈ
[GALAGO]
21. ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴՆԵՐ
[GALACTOSYLCERAMIDES]
2. ԳԱԼԱԳՈ
[GALAGO]
22. ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴՆԵՐ
[GALACTOSYLCERAMIDES]
3. ԳԱԼԱԿՏԱՆՆԵՐ
[GALACTANS]
23. ԳԱԼԱԿՏՈԶՈԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ
[GALACTOSE DEHYDROGENASES]
4. ԳԱԼԱԿՏԱՆՆԵՐ
[GALACTANS]
24. ԳԱԼԱԿՏՈԶՈԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ
[GALACTOSE DEHYDROGENASES]
5. ԳԱԼԱԿՏՈԶ
[GALACTOSE]
25. ԳԱԼԱԿՏՈԶՈՕՔՍԻԴԱԶ
[GALACTOSE OXIDASE]
6. ԳԱԼԱԿՏՈԶ
[GALACTOSE]
26. ԳԱԼԱԿՏՈԶՈՕՔՍԻԴԱԶ
[GALACTOSE OXIDASE]
7. ԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆ
[GALACTOSAMINE]
27. ԳԱԼԱԿՏՈԿԻՆԱԶ
[GALACTOKINASE]
8. ԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆ
[GALACTOSAMINE]
28. ԳԱԼԱԿՏՈԿԻՆԱԶ
[GALACTOKINASE]
9. ԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶ
[GALACTOSAMINIDASE]
29. ԳԱԼԱԿՏՈՐԵԱ
[GALACTORRHEA]
10. ԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶ
[GALACTOSAMINIDASE]
30. ԳԱԼԱԿՏՈՐԵԱ
[GALACTORRHEA]
11. ԳԱԼԱԿՏՈԶԱՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
[GALACTOSEPHOSPHATES]
31. ԳԱԼԱՄԻՆ
[GALLAMINE TRIETHIODIDE]
12. ԳԱԼԱԿՏՈԶԱՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
[GALACTOSEPHOSPHATES]
32. ԳԱԼԱՄԻՆ
[GALLAMINE TRIETHIODIDE]
13. ԳԱԼԱԿՏՈԶԵՄԻԱ
[GALACTOSEMIA]
33. ԳԱԼԱՆՏԱՄԻՆ
[GALANTHAMINE]
14. ԳԱԼԱԿՏՈԶԵՄԻԱ
[GALACTOSEMIA]
34. ԳԱԼԱՆՏԱՄԻՆ
[GALANTHAMINE]
15. ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴԱԶՆԵՐ
[GALACTOSIDASES]
35. ԳԱԼԱՐԱԿԾԿԱՆՔ
[PERISTALSIS]
16. ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴԱԶՆԵՐ
[GALACTOSIDASES]
36. ԳԱԼԱՐԱԿԾԿԱՆՔ
[PERISTALSIS]
17. ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[GALACTOSYLTRANSFERASES]
37. ԳԱԼՈՊԱՄԻԼ
[GALLOPAMIL]
18. ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[GALACTOSYLTRANSFERASES]
38. ԳԱԼՈՊԱՄԻԼ
[GALLOPAMIL]
19. ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴԱԶ
[GALACTOSYLCERAMIDASE]
39. ԳԱԼՎԱՆԱՍՏԵԳԻԱ (ԳԱԼՎԱՆԱՊԱՏՈՒՄ)
[ELECTROPLATING]
20. ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴԱԶ
[GALACTOSYLCERAMIDASE]
40. ԳԱԼՎԱՆԱՍՏԵԳԻԱ (ԳԱԼՎԱՆԱՊԱՏՈՒՄ)
[ELECTROPLATING]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM