Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԿԱ ԿԵ ԿԶ ԿԻ ԿԼ ԿԾ ԿՅ ԿՆ ԿՇ ԿՈ ԿՈՒ ԿՊ ԿՌ ԿՎ ԿՏ ԿՐ
ԿՐԱ ԿՐԵ ԿՐԹ ԿՐԻ ԿՐԾ ԿՐԿ ԿՐՅ ԿՐՇ ԿՐՈ ԿՐՈՒ ԿՐՔ
selected terms: 111 page 1 of 2

1. ԿՐԱՆԻՈՍԻՆՈՍՏՈԶՆԵՐ (ԳԱՆԳԻ ՈՍԿՐԵՐԻ ՍԵՐՏԱՃՈՒՄԸ)
[CRANIOSYNOSTOSES]
51. ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ (ՊՍԻԽ.)
[CRITICAL PERIOD (PSYCHOLOGY)]
2. ԿՐԱՆԻՈՏՈՄԻԱ (ԳԱՆԳԱՀԱՏՈՒՄ)
[CRANIOTOMY]
52. ԿՐԾՈՂՆԵՐ
[RODENTIA]
3. ԿՐԱՆԻՈՖԱՐԻՆԳԻՈՄԱ (ԳԱՆԳԱԸՄՊԱՆԱՈՒՌՈՒՑՔ)
[CRANIOPHARYNGIOMA]
53. ԿՐԾՈՂՆԵՐ, ՊԱՅՔԱՐ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ
[RODENT CONTROL]
4. ԿՐԵԱՏԻՆ
[CREATINE]
54. ԿՐԾՈՍԿՐ
[STERNUM]
5. ԿՐԵԱՏԻՆԻՆ
[CREATININE]
55. ԿՐԾՈՍԿՐԱԿԱՅԻՆ ՀՈԴԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
[STERNOCOSTAL JOINTS]
6. ԿՐԵԱՏԻՆԿԻՆԱԶ
[CREATINE KINASE]
56. ԿՐԾՈՍԿՐԻ ԿՈԹ
[MANUBRIUM]
7. ԿՐԵԱՏԻՆԿԻՆԱԶ ԻԶՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ
[CREATINE KINASE ISOENZYMES]
57. ԿՐԾՔԱԲԱՑՈՒՄ (ԹՈՐԱԿՈՍՏՈՄԻ)
[THORACOSTOMY]
8. ԿՐԵԱՏԻՆՖՈՍՖԱՏ. ՖՈՍՖՈԿՐԵԱՏԻՆ
[PHOSPHOCREATINE]
58. ԿՐԾՔԱԳԵՂՁ
[BREAST]
9. ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ԵՎ ԴԵԲԻՏՈՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ
[ACCOUNTS PAYABLE AND RECEIVABLE]
59. ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
[MAMMAE]
10. ԿՐԵԶՈԼՆԵՐ
[CRESOLS]
60. ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
[MASTECTOMY]
11. ԿՐԵՈԶՈՏ
[CREOSOTE]
61. ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ
[MASTECTOMY, SUBCUTANEOUS]
12. ԿՐԵՏԻՆԻԶՄ
[CRETINISM]
62. ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ԼԱՅՆԱՑԱԾ ՌԱԴԻԿԱԼ
[MASTECTOMY, EXTENDED RADICAL]
13. ԿՐԵՏՆԵՐ
[WASPS]
63. ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ՀԱՏՎԱԾԱՅԻՆ
[MASTECTOMY, SEGMENTAL]
14. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
[EDUCATIONAL STATUS]
64. ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ՁԵՎԱՓՈԽՎԱԾ ՌԱԴԻԿԱԼ
[MASTECTOMY, MODIFIED RADICAL]
15. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
[EDUCATION]
65. ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ՌԱԴԻԿԱԼ
[MASTECTOMY, RADICAL]
16. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ
[EDUCATION, GRADUATE]
66. ԿՐԾՔԱԴԻՏՈՒՄ
[THORACOSCOPY]
17. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[EDUCATION, DENTAL]
67. ԿՐԾՔԱՀԱՏՈՒՄ
[THORACOTOMY]
18. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ
[EDUCATION, DENTAL, GRADUATE]
68. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
[THORACIC ARTERIES]
19. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ, ՄԻՆՉԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
[EDUCATION, PREDENTAL]
69. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ
[THORACIC DUCT]
20. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
[EDUCATION, DENTAL, CONTINUING]
70. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԿՈՐՈՆԱՐ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԱՆԱՍՏՈՄՈԶ
[INTERNAL MAMMARY-CORONARY ARTERY ANASTOMOSIS]
21. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
[EDUCATION, MEDICAL]
71. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
[INTERNAL MAMMARY ARTERY IMPLANTATION]
22. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ
[EDUCATION, MEDICAL, GRADUATE]
72. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐ
[THORACIC NERVES]
23. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ՄԻՆՉԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
[EDUCATION, PREMEDICAL]
73. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՈՂՆԵՐ
[THORACIC VERTEBRAE]
24. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ՆԱԽԱԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ
[EDUCATION, MEDICAL, UNDERGRADUATE]
74. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
[THORACIC SURGERY]
25. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
[EDUCATION, MEDICAL, CONTINUING]
75. ԿՐԾՔԱՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ (ԹՈՐԱԿՈՊԼԱՍՏԻԿԱ)
[THORACOPLASTY]
26. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ
[EDUCATION, NURSING]
76. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿ
[THORAX]
27. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ
[EDUCATION, NURSING, GRADUATE]
77. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
[FLAIL CHEST]
28. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄՈՎ
[EDUCATION, NURSING, DIPLOMA PROGRAMS]
78. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿ ՁԱԳԱՐԱՁԵՎ
[FUNNEL CHEST]
29. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ, ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆ
[EDUCATION, NURSING, BACCALAUREATE]
79. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿ, ՑԱՎԵՐ
[CHEST PAIN]
30. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
[EDUCATION, NURSING, CONTINUING]
80. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
[THORACIC INJURIES]
31. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ, ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
[EDUCATION, NURSING, ASSOCIATE]
81. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ԵԼՔԱՆՑՔԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[THORACIC OUTLET SYNDROME]
32. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
[EDUCATION, PHARMACY]
82. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԻՎԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[THORACIC DISEASES]
33. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ
[EDUCATION, PHARMACY, GRADUATE]
83. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[THORACIC NEOPLASMS]
34. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
[EDUCATION, PHARMACY, CONTINUING]
84. ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆՄԱՍԱՅԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
[MASS CHEST X-RAY]
35. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՈՉԲԺՇԿԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
[EDUCATION, NONPROFESSIONAL (NON MESH)]
85. ԿՐԾՔԻ ԽՈՌՈՉ, ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՎԻՐԱՓՈՂԵՐ
[CHEST TUBES]
36. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[EDUCATION, VETERINARY]
86. ԿՐԾՔԻՑ ԿՏՐԵԼ (ԵՐԵԽԱՅԻՆ)
[WEANING]
37. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
[EDUCATION, PROFESSIONAL, RETRAINING]
87. ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐԵԼԸ
[BREAST FEEDING]
38. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՏՈՒԿ, ՇԵՂՈՒՄՆԵՐՈՎ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ
[EDUCATION, SPECIAL]
88. ԿՐԿՆԱԿԻ ԵԼՔ ԱՋ ՓՈՐՈՔԻՑ
[DOUBLE OUTLET RIGHT VENTRICLE]
39. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
[EDUCATION, PROFESSIONAL]
89. ԿՐԿՆԱԿԻ ԿԱՊԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
[DOUBLE BIND THEORY]
40. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
[EDUCATION, CONTINUING]
90. ԿՐԿՆԱԿԻ ԿՈՒՅՐ ՄԵԹՈԴ
[DOUBLE-BLIND METHOD]
41. ԿՐԻԱՆԵՐ
[TURTLES]
91. ԿՐԿՆԱԿԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲԵԿՈՒՄ
[BIREFRINGENCE]
42. ԿՐԻԳԼԵՐ-ՆԱՅԱՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[CRIGLER-NAJJAR SYNDROME]
92. ԿՐԿՆԱԿԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
[REOPERATION]
43. ԿՐԻՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԵՄԻԱ
[CRYOGLOBULINEMIA]
93. ԿՐԿՆԱՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔ
[REPERFUSION INJURY]
44. ԿՐԻՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
[CRYOGLOBULINS]
94. ԿՐՅՈՒՎԵԼՅԵ-ԲԱՈՒՄԳԱՐՏԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[CRUVEILHIER-BAUMGARTEN SYNDROME]
45. ԿՐԻՊՏՈԿՈԿԵՐ
[CRYPTOCOCCOSIS]
95. ԿՐՇՈՂՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[RODENT DISEASES]
46. ԿՐԻՊՏՈՆ
[KRYPTON]
96. ԿՐՈՆ
[RELIGION]
47. ԿՐԻՊՏՈՆ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[KRYPTON RADIOISOTOPES]
97. ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)
[RELIGIOUS PHILOSOPHIES (ON MESH)]
48. ԿՐԻՊՏՈՍՊՈՐԻԴԻՈԶ
[CRYPTOSPORIDIOSIS]
98. ԿՐՈՆԸ ԵՎ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
[RELIGION AND MEDICINE]
49. ԿՐԻՊՏՈՐԽԻԶՄ
[CRYPTORCHISM]
99. ԿՐՈՆԸ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
[RELIGION AND SCIENCE]
50. ԿՐԻՍՏԱԼԻՆՆԵՐ
[CRYSTALLINS]
100. ԿՐՈՆԸ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
[RELIGION AND PSYCHOLOGY]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM