Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՔԱ ՔԵ ՔԹ ՔԻ ՔԼ ՔՄ ՔՅ ՔՆ ՔՈ ՔՈՒ ՔՍ ՔՐ
ՔԹԱ ՔԹԻ ՔԹՈ
selected terms: 25 page 1 of 1

1. ՔԹԱԲՈՐԲ
[RHINITIS]
14. ՔԹԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹ
[NASAL MUCOSA]
2. ՔԹԱԲՈՐԲ ԱԼԵՐԳԻԱԿԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ
[RHINITIS, ALLERGIC, PERENNIAL]
15. ՔԹԻ ԽՈՌՈՉ
[NASAL CAVITY]
3. ՔԹԱԲՈՐԲ ԱՆՈԹԱՇԱՐԺԱԿԱՆ
[RHINITIS,VASOMOTOR]
16. ՔԹԻ ԽՑԱՆՈՒՄ
[NASAL OBSTRUCTION]
4. ՔԹԱԲՈՐԲ ԱՊԱՃԱԿԱՆ
[RHINITIS, ATROPHIC]
17. ՔԹԻ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԽՈՌՈՉՆԵՐ
[PARANASAL SINUSES]
5. ՔԹԱԸՄՊԱՆ
[NASOPHARYNX]
18. ՔԹԻ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԽՈՌՈՉՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[PARANASAL SINUS DISEASES]
6. ՔԹԱԸՄՊԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[NASOPHARYNGEAL DISEASES]
19. ՔԹԻ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԽՈՌՈՉՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[PARANASAL SINUS NEOPLASMS]
7. ՔԹԱԸՄՊԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[NASOPHARYNGEAL NEOPLASMS]
20. ՔԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[NOSE DISEASES]
8. ՔԹԱՀԱՐՈՒՑԻՉ ՁԻԵՐԻ
[EQUINE RHINOPNEUMONITIS VIRUS]
21. ՔԹԻ ՄԻՋՆԱՊԱՏ
[NASAL SEPTUM]
9. ՔԹԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[RHINOVIRUSES]
22. ՔԹԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[NOSE NEOPLASMS]
10. ՔԹԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
[EPISTAXIS]
23. ՔԹԻ ՊԼԱՍՏԻԿԱ
[RHINOPLASTY]
11. ՔԹԱՅԻՆ ԽԵՑԻՆԵՐ
[TURBINATES]
24. ՔԹԻ ՊՈԼԻՊՆԵՐ
[NASAL POLYPS]
12. ՔԹԱՅԻՆ ՊՐՈՎՈԿԱՑԻՈՆ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
[NASAL PROVOCATION TESTS]
25. ՔԹՈՍԿՐ
[NASAL BONE]
13. ՔԹԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ
[NOSE DEFORMITIES, ACQUIRED]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM