Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱՑԵ ԱՑԻ
selected terms: 118 page 2 of 2

101. ԱՑԻԴՈԶ ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ
[ACIDOSIS, LACTIC]
110. ԱՑԻԼԱՑՎԱԾ ՖՈՍՖԱՏԻ ՖՏՈՐԻԴ
[ACIDULATED PHOSPHATE FLUORIDE]
102. ԱՑԻԴՈԶ ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ
[ACIDOSIS, LACTIC]
111. ԱՑԻԼԿՈԷՆԶԻՄ A
[ACYL COENZYME A]
103. ԱՑԻԴՈԶ ՇԱՔԱՐԱԽՏԱՅԻՆ
[ACIDOSIS, DIABETIC]
112. ԱՑԻԼԿՈԷՆԶԻՄ A
[ACYL COENZYME A]
104. ԱՑԻԴՈԶ ՇԱՔԱՐԱԽՏԱՅԻՆ
[ACIDOSIS, DIABETIC]
113. ԱՑԻԼՆԵՅՐԱՄԻՆԱՏ-ՑԻՏԻԴԻԼԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[ACYLNEURAMINATE CYTIDYLYLTRANSFERASE]
105. ԱՑԻԴՈԶ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ
[ACIDOSIS, RESPIRATORY]
114. ԱՑԻԼՆԵՅՐԱՄԻՆԱՏ-ՑԻՏԻԴԻԼԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[ACYLNEURAMINATE CYTIDYLYLTRANSFERASE]
106. ԱՑԻԴՈԶ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ
[ACIDOSIS, RESPIRATORY]
115. ԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[ACYLTRANSFERASES]
107. ԱՑԻԼԱՑՈՒՄ
[ACYLATION]
116. ԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[ACYLTRANSFERASES]
108. ԱՑԻԼԱՑՈՒՄ
[ACYLATION]
117. ԱՑԻԿԼՈՎԻՐ
[ACYCLOVIR]
109. ԱՑԻԼԱՑՎԱԾ ՖՈՍՖԱՏԻ ՖՏՈՐԻԴ
[ACIDULATED PHOSPHATE FLUORIDE]
118. ԱՑԻԿԼՈՎԻՐ
[ACYCLOVIR]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM