English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I IA IB IC ID IF IG IL IM IN IO IP IR IS IT IV
IMA IMI IMM IMP
selected terms: 69 page 1 of 1

1. IMMERSION
[ԻՄԵՐՍԻԱ (ՍՈՒԶՈՒՄ)]
36. IMMUNOGLOBULIN VARIABLE REGION
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ (ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ) ՏԵՂԱՄԱՍ]
2. IMMERSION FOOT
[ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
37. IMMUNOGLOBULINS
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ]
3. IMMOBILIZATION
[ԱՆՇԱՐԺԱՑՈՒՄ (ԻՔՈԲԻԼԻԶԱՑԻԱ)]
38. IMMUNOGLOBULINS, ALPHA-CHAIN
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԱԼՖԱ ՇՂԹԱ]
4. IMMUNE ADHERENCE REACTION
[ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԿՊՈՒՆ ՌԵԱԿՑԻԱ]
39. IMMUNOGLOBULINS, DELTA-CHAIN
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԴԵԼՏԱ ՇՂԹԱ]
5. IMMUNE COMPLEX DISEASE
[ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
40. IMMUNOGLOBULINS, EPSILON-CHAIN
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԷՊՍԻԼՈՆ ՇՂԹԱ]
6. IMMUNE SERA
[ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՇԻՃՈՒԿՆԵՐ]
41. IMMUNOGLOBULINS, FAB
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, FAB]
7. IMMUNE SYSTEM
[ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ]
42. IMMUNOGLOBULINS, FC
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, FC]
8. IMMUNE TOLERANCE
[ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ]
43. IMMUNOGLOBULINS, GAMMA-CHAIN
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԳԱՄՄԱ ՇՂԹԱ]
9. IMMUNITY
[ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ (ԱՆԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ)]
44. IMMUNOGLOBULINS, HEAVY-CHAIN
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԾԱՆՐ ՇՂԹԱ]
10. IMMUNITY, ACTIVE
[ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ ԱԿՏԻՎ]
45. IMMUNOGLOBULINS, J-CHAIN
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, J ՇՂԹԱ]
11. IMMUNITY, CELLULAR
[ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ ԲՋՋԱՅԻՆ]
46. IMMUNOGLOBULINS, KAPPA-CHAIN
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԿԱՊՊԱ ՇՂԹԱ]
12. IMMUNITY, MATERNALLY-ACQUIRED
[ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ, ՄՈՐԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ]
47. IMMUNOGLOBULINS, LAMBDA-CHAIN
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԼՅԱՄԲԴԱ ՇՂԹԱ]
13. IMMUNITY, NATURAL
[ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ ԲՆԱԿԱՆ]
48. IMMUNOGLOBULINS, LIGHT-CHAIN
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ԹԵԹԵՎ ՇՂԹԱ]
14. IMMUNIZATION
[ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ (ԱՆԸՆԿԱԼԱՑՈՒՄ)]
49. IMMUNOGLOBULINS, MU-CHAIN
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ՄՅՈՒ ՇՂԹԱ]
15. IMMUNIZATION SCHEDULE
[ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ԳՐԱՖԻԿ]
50. IMMUNOGLOBULINS, SURFACE
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ, ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆՆԵՐ]
16. IMMUNIZATION, PASSIVE
[ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ ՊԱՍԻՎ (ՈՉ ԳՈՐԾՈՒՆ)]
51. IMMUNOHISTOCHEMISTRY
[ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱ]
17. IMMUNIZATION, SECONDARY
[ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ]
52. IMMUNOLOGIC AND BIOLOGIC FACTORS (NON MESH)
[ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (ԱՐՏ)]
18. IMMUNOASSAY
[ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ]
53. IMMUNOLOGIC DEFICIENCY SYNDROMES
[ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ]
19. IMMUNOBLASTIC LYMPHADENOPATHY
[ԱՎՇԱԳԵՂՁԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԼԻՄՖԱԴԵՆՈՊԱՏԻԱ) ԻՄՈՒՆՈԲԼԱՍՏԱՅԻՆ]
54. IMMUNOLOGIC DISEASES
[ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ]
20. IMMUNOBLOTTING
[ԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ]
55. IMMUNOLOGIC FACTORS (NON MESH)
[ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (ԱՐՏ)]
21. IMMUNOCHEMISTRY
[ԻՄՈՒՆՈՔԻՄԻԱ]
56. IMMUNOLOGIC MEMORY
[ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ]
22. IMMUNOCOMPETENCE
[ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ]
57. IMMUNOLOGIC SURVEILLANCE
[ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ]
23. IMMUNOELECTROPHORESIS
[ԻՄՈՒՆՈԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ]
58. IMMUNOLOGIC TECHNIQUES
[ԻՄՈՒՆՈԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ]
24. IMMUNOELECTROPHORESIS, WO-DIMENSIONAL
[ԻՄՈՒՆՈԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ ԵՐԿՉԱՓ]
59. IMMUNOLOGIC TESTS
[ԻՄՈՒՆՈԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
25. IMMUNOENZYME TECHNIQUES
[ԻՄՈՒՆՈՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ]
60. IMMUNOPROLIFERATIVE DISORDERS
[ԻՄՈՒՆՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ (ԻՄՈՒՆԱԲՋՋԱՃԱՅԻՆ) ԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ]
26. IMMUNOGENETICS
[ԻՄՈՒՆՈԳԵՆԵՏԻԿԱ]
61. IMMUNOPROLIFERATIVE SMALLINTESTINAL DISEASE
[ԲԱՐԱԿ ԱՂԻՔԻ ԻՄՈՒՆՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
27. IMMUNOGLOBULIN ALLOTYPES
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ԱԼՈՏԻՊԵՐ]
62. IMMUNOPROTEINS (NON MESH)
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ (ԱՐՏ)]
28. IMMUNOGLOBULIN CONSTANT REGION
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ԿԱՅՈՒՆ ՏԵՂԱՄԱՍ]
63. IMMUNORADIOMETRIC ASSAY
[ԻՄՈՒՆՈՌԱԴԻՈՄԵՏՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ]
29. IMMUNOGLOBULIN FRAGMENTS
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏՆԵՐ]
64. IMMUNOSORBENT TECHNIQUES
[ԻՄՈՒՆՈՍՈՐԲԵՆՏԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ]
30. IMMUNOGLOBULIN GM ALLOTYPES
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ GM-ԱԼՈՏԻՊԵՐ]
65. IMMUNOSORBENTS
[ԻՄՈՒՆՈՍՈՐԲԵՆՏՆԵՐ]
31. IMMUNOGLOBULIN IDIOTYPES
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՆՈՒՅՆԱՏԻՊԵՐ]
66. IMMUNOSUPPRESSION
[ԻՄՈՒՆՈԸՆԿՃՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ]
32. IMMUNOGLOBULIN INV ALLOTYPES
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ INV-ԱԼՈՏԻՊԵՐ]
67. IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS
[ԻՄՈՒՆՈԸՆԿՃՈՂՆԵՐ]
33. IMMUNOGLOBULIN ISOTYPES
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ԻԶՈՏԻՊԵՐ]
68. IMMUNOTHERAPY
[ԻՄՈՒՆՈԹԵՐԱՊԻԱ]
34. IMMUNOGLOBULIN JOINING REGION
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՄԻԱՑՆՈՂ ՏԵՂԱՄԱՍ]
69. IMMUNOTOXINS
[ԻՄՈՒՆՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ]
35. IMMUNOGLOBULIN SWITCH REGION
[ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM