English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P PA PE PH PI PL PN PO PR PS PT PU PY
PUB PUE PUL PUN PUP PUR PUT PUV
selected terms: 28 page 1 of 1

1. PULMONARY ADENOMATOSIS, OVINE
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԱԴԵՆՈՄԱՏՈԶ ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ]
15. PULMONARY SUBVALVULAR STENOSIS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԵՆԹԱՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՆԵՂԱՑՈՒՄ ՍՏԵՆՈԶ)]
2. PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSIS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԱԼՎԵՈԼԱՅԻՆ ՊՐՈՏԵԻՆՈԶ]
16. PULMONARY SURFACTANTS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՍՈՒՐՖԱԿՏԱՆՏ]
3. PULMONARY ALVEOLI
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԱԼՎԵՈԼՆԵՐ (ԹՈՔԱԲՇՏԵՐ)]
17. PULMONARY VALVE
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՓԱԿԱՆ]
4. PULMONARY ARTERY
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ]
18. PULMONARY VALVE INSUFFICIENCY
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
5. PULMONARY CIRCULATION
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ]
19. PULMONARY VALVE STENOSIS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ (ՍՏԵՆՈԶ)]
6. PULMONARY DISEASE
[ԹՈՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
20. PULMONARY VEINS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ]
7. PULMONARY EDEMA
[ԹՈՔԵՐԻ ԱՅՏՈՒՑ]
21. PULMONARY VENO-OCCLUSIVE DISEASE
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԵՐԱԿԱ-ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
8. PULMONARY EMBOLISM
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԷՄԲՈԼԻԱ]
22. PULMONARY WEDGE PRESSURE
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՈՒՄ ԽՑԱՆՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՃՆՇՈՒՄ]
9. PULMONARY EMPHYSEMA
[ԷՄՖԻԶԵՄԱ ԹՈՔԵՐԻ]
23. PULPECTOMY
[ԿԱԿՂԵՆՈՒ ՀԵՌԱՑՈՒՄ]
10. PULMONARY EOSINOPHILIA
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԷՈԶԻՆՈՖԻԼԻԱ]
24. PULPITIS
[ՊՈՒԼՊԻՏ]
11. PULMONARY FIBROSIS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՖԻԲՐՈԶ (ԹԵԼՔԱԽՏ)]
25. PULPOTOMY
[ԿԱԿՂԵՆՈՒ ՀԱՏՈՒՄ]
12. PULMONARY GAS EXCHANGE
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԳԱԶԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ]
26. PULSATILE FLOW
[ՊԵՐՖՈՒԶԻԱ ԲԱԲԱԽՈՂ]
13. PULMONARY HEART
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՍԻՐՏ]
27. PULSE
[ԱՆՈԹԱԶԱՐԿ]
14. PULMONARY STRETCH RECEPTORS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՁԳՄԱՆ ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ]
28. PULSE RADIOLYSIS
[ԻՄՊՈՒԼՍԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈԼԻԶ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM