English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D- DA DD DE DI DJ DM DN DO DR DT DU DW DY
selected terms: 783 page 8 of 8

701. DRUG HYPERSENSITIVITY
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԳԵՐԶԳԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ (ՀԻՊԵՐՍԵՆՑԻԲԻԼԻԶԱՑԻԱ)]
743. DUODENOSCOPY
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ՌԵՆՏԳԵՆԱԴԻՏՈՒՄ]
702. DRUG IMPLANTS
[ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ]
744. DUODENOSTOMY
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ԲԵՐԱՆԱԿՑՈՒՄ]
703. DRUG INCOMPATIBILITY
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ]
745. DUODENUM
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ]
704. DRUG INDUSTRY
[ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ]
746. DUPLICATE PUBLICATION
[ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԿՐԿՆԱԿԻ]
705. DRUG INFORMATION SERVICES
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
747. DUPUYTREN`S CONTRACTURE
[ԴՅՈՒՊՅՈՒԻՏՐԵՆԻ ԿԱՐԿԱՄՈՒՄ (ԿՈՆՏՐԱԿՏՈՒՐԱ)]
706. DRUG INTERACTIONS
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ]
748. DURA MATER
[ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ ԿՈՇՏ]
707. DRUG LABELING
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄ]
749. DURABLE MEDICAL EQUIPMENT
[ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ]
708. DRUG PACKAGING
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ]
750. DURSBAN
[ԴՈՒՐՍԲԱՆ]
709. DRUG RESIDUES
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐՆ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ]
751. DUST
[ՃՈՇԻ]
710. DRUG RESISTANCE
[ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ]
752. DUSTUS ARTERIOSUS, PATENT
[ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ, ԱՆՑԱՆԵԼԻ]
711. DRUG RESISTANCE, MICROBIAL
[ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ]
753. DWARFISM
[ՆԱՆԻԶՄ (ԹԶՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆ)]
712. DRUG SCREENING
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳ (ԹԱՔՑՆՈՒՄ)]
754. DWARFISM, PITUITARY
[ՆԱՆԻԶՄ ՀԻՊՈԶԱՅԻՆ]
713. DRUG SCREENING ASSAYS, ANTITUMOR
[ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳ (ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ) ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ]
755. DYDROGESTERONE
[ԴԻԴՐՈԳԵՍՏԵՐՈՆ]
714. DRUG STABILITY
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՄՋՔՋԱՏԱՖ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ]
756. DYE DILUTION TECHNIQUE
[ԴԱՅԻ ՆՈՍՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴ]
715. DRUG STORAGE
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ]
757. DYES
[ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ]
716. DRUG SYNERGISM
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՍԻՆԵՐԳԻԶՄ)]
758. DYFONATE
[ԴԻՖՈՆԱՏ]
717. DRUG THERAPY
[ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ (ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ)]
759. DYNEIN
[ԴԻՆԵԻՆ]
718. DRUG THERAPY, COMBINATION
[ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒՄ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ]
760. DYNORPHIN
[ԴԻՆՈՐՖԻՆ]
719. DRUG THERAPY, COMPUTER-ASSISTED
[ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ]
761. DYPHYLLINE
[ԴԻՊՐՈՖԻԼԻՆ]
720. DRUG TOLERANCE
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ]
762. DYSARTHRIA
[ԴԻԶԱՐՏՐԻԱ (ԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)]
721. DRUG TOXICITY (NON MESH)
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)]
763. DYSAUTONOMIA, FAMILIAL
[ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ]
722. DRUG UTILIZATION
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ]
764. DYSENTERY
[ԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱ (ԱՐՅՈՒՆԱԼՈՒԾ)]
723. DRUGS
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
765. DYSENTERY, AMEBIC
[ԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱ ԱՄԵԲԱՅԻՆ]
724. DRUGS, CHINESE HERBAL
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՉԻՆԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻՑ]
766. DYSENTERY, BACILLARY
[ԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱ ԲԱՑԻԼԱՅԻՆ (ՑՈՒՊԻԿԱՅԻՆ)]
725. DRUGS, INVESTIGATIONAL
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՓՈՐՁԱՐԿՎՈՂ]
767. DYSGAMMAGLOBULINEMIA
[ԴԻՍԳԱՄՄԱԳԼՈԲՈՒԼԻՆԵՄԻԱ]
726. DRUGS, NON-PRESCRIPTION
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱՌԱՆՑ ԴԵՂԱՏՈՄՍԻ]
768. DYSGERMINOMA
[ԴԻՍԳԵՐՄԻՆՈՄԱ]
727. DRY EYE SYNDROMES
[ՉՈՐ ԱՉՔԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ]
769. DYSGEUSIA
[ՀԱՄԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ]
728. DRY ICE
[ՍԱՌՈՒՅՑ ՉՈՐ]
770. DYSKINESIA, DRUG-INDUCED
[ԴԻՍԿԻՆԵԶԻԱ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ]
729. DRY SOCKET
[ԱԼՎԵՈԼԱ (ԱՏԱՄՆԱԲՈՒՆ) ՉՈՐ]
771. DYSLEXIA
[ԴԻՍԿԼԵԿՍԻԱ (ԽՈՍԵԼԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)]
730. DTPA
[ԴԻԷԹԻԼԵՆՏՐԻԱՄԻՆՊԵՆՏԱՔԱՑԱԽԱ-ԹԹՈՒ]
772. DYSLEXIA, ACQUIRED
[ԴԻՍԿԼԵԿՍԻԱ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ]
731. DUANE`S SYNDROME
[ԴՅՈՒԷՅՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
773. DYSMENORRHEA
[ԴԻՍՄԵՆՈՌԵԱ (ԴԱՇՏԱՆԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)]
732. DUCKS
[ԲԱԴԵՐ]
774. DYSOSTOSES
[ԴԻԶՕՍՏՈԶՆԵՐ]
733. DUCTUS ARTERIOSUS
[ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ]
775. DYSPAREUNIA
[ԴԻՍՊԱՐԵՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ]
734. DUFFY BLOOD-GROUP SYSTEM
[ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԴԱՖՖԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ]
776. DYSPEPSIA
[ԴԻՍՊԵՊՍԻԱ (ՄԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)]
735. DULCITOL
[ԴՈՒԼՑԻՏ (ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԱԲՈՐԲ)]
777. DYSPLASTIC NEVUS SYNDROME
[ԲՆԱԾԻՆ ԽԱԼԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
736. DUMPING SYNDROME
[ԴԵՄՊԻՆԳ-ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ (ԱՐԱԳ ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ)]
778. DYSPNEA
[ՀԵՎՈՑ]
737. DUODENAL DISEASES
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ, ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
779. DYSPNEA, PAROXYSMAL
[ՀԵՎՈՑ ՆՈՊԱՅԱԿԱՆ]
738. DUODENAL NEOPLASMS
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ, ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
780. DYSPROSIUM
[ԴԻՍՊՐՈԶԻՈՒՄ]
739. DUODENAL OBSTRUCTION
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔ, ԱՆԱՆՑԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ]
781. DYSTOCIA
[ԴԻՍՏՈՑԻԱ (ԴԺՎԱՐ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ)]
740. DUODENAL ULCER
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ԽՈՑ]
782. DYSTONIA
[ԴԻՍՏՈՆԻԱ (ՏՈՆՈՒՍԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)]
741. DUODENITIS
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ]
783. DYSTONIA MUSCULORUM DEFORMANS
[ԴԻՍՏՈՆԻԱ ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՁԵՎԱԽԱԽՏՈՂ]
742. DUODENOGASTRIC REFLUX
[ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ-ՄԱՏՆՅԱ-ԱՂԻՔԱ-ՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ՌԵՖԼՅՈՒԿՍ (ՀԵՏՀՈՍՔ)]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM