Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՐ ԵՔ
ԵՐԱ ԵՐԵ ԵՐԻ ԵՐԿ ԵՐՋ
selected terms: 52 page 1 of 1

1. ԵՐԵԽԱ ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ
[CHILD, UNWANTED]
27. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԽՆԱՄՔ
[CHILD CARE]
2. ԵՐԵԽԱ ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ
[CHILD, UNWANTED]
28. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԽՆԱՄՔ
[CHILD CARE]
3. ԵՐԵԽԱՅԻ ԾՆՈՒՆԴ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
[WRONGFUL LIFE]
29. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԿՈՊԻՏ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ
[CHILD ABUSE]
4. ԵՐԵԽԱՅԻ ԾՆՈՒՆԴ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
[WRONGFUL LIFE]
30. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԿՈՊԻՏ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ
[CHILD ABUSE]
5. ԵՐԵԽԱՆԵՐ
[CHILD]
31. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԾԱՆՐ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ
[CHILD, INSTITUTIONALIZED]
6. ԵՐԵԽԱՆԵՐ
[CHILD]
32. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԾԱՆՐ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ
[CHILD, INSTITUTIONALIZED]
7. ԵՐԵԽԱՆԵՐ ԲԱՑԱՌԻԿ
[CHILD, EXCEPTIONAL]
33. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ
[FAILURE TO THRIVE]
8. ԵՐԵԽԱՆԵՐ ԲԱՑԱՌԻԿ
[CHILD, EXCEPTIONAL]
34. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ
[FAILURE TO THRIVE]
9. ԵՐԵԽԱՆԵՐ ԸՆԿԵՑԻԿ
[CHILD, ABANDONED]
35. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒՄ
[CHILD REARING]
10. ԵՐԵԽԱՆԵՐ ԸՆԿԵՑԻԿ
[CHILD, ABANDONED]
36. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒՄ
[CHILD REARING]
11. ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՎԱԾ
[CHILD, HOSPITALIZED]
37. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԶՈՒԳԱՐԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
[TOILET TRAINING]
12. ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՎԱԾ
[CHILD, HOSPITALIZED]
38. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԶՈՒԳԱՐԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
[TOILET TRAINING]
13. ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (ՏԱՂԱՆԴԱՎՈՐ)
[CHILD, GIFTED]
39. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[CHILD ADVOCACY]
14. ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (ՏԱՂԱՆԴԱՎՈՐ)
[CHILD, GIFTED]
40. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[CHILD ADVOCACY]
15. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[CHILD HEALTH SERVICES]
41. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ
[CHILD NUTRITION]
16. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[CHILD HEALTH SERVICES]
42. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ
[CHILD NUTRITION]
17. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԲԱՐՈՅԱԶՐԿՈՒՄ
[CHILD ABUSE, SEXUAL]
43. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ, ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[CHILD NUTRITION DISORDERS]
18. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԲԱՐՈՅԱԶՐԿՈՒՄ
[CHILD ABUSE, SEXUAL]
44. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ, ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[CHILD NUTRITION DISORDERS]
19. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[CHILD DEVELOPMENT DISORDERS]
45. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԽԱՀՈՎՈՒՄ,ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
[CHILD WELFARE]
20. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[CHILD DEVELOPMENT DISORDERS]
46. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԽԱՀՈՎՈՒՄ,ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
[CHILD WELFARE]
21. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՊԵՐՎԱԶԻՎԱՅԻՆ
[CHILD DEVELOPMENT DISORDERS, PERVASIVE]
47. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԱՐՔ
[CHILD BEHAVIOR]
22. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՊԵՐՎԱԶԻՎԱՅԻՆ
[CHILD DEVELOPMENT DISORDERS, PERVASIVE]
48. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԱՐՔ
[CHILD BEHAVIOR]
23. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
[CHILD DEVELOPMENT]
49. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԱՐՔ, ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[CHILD BEHAVIOR, DISORDERS]
24. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
[CHILD DEVELOPMENT]
50. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԱՐՔ, ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[CHILD BEHAVIOR, DISORDERS]
25. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
[CHILD CUSTODY]
51. ԵՐԵՎԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
[IMAGINATION]
26. ԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
[CHILD CUSTODY]
52. ԵՐԵՎԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
[IMAGINATION]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM