Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՏԱ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՈՒ ՏՊ ՏՌ ՏՎ ՏՏ ՏՐ
ՏԻԱ ՏԻԲ ՏԻԵ ՏԻԷ ՏԻԼ ՏԻԿ ՏԻՄ ՏԻՆ ՏԻՈ ՏԻՊ ՏԻՏ ՏԻՐ ՏԻՖ
selected terms: 40 page 1 of 1

1. ՏԻՈԱՄԻԴՆԵՐ
[THIOAMIDES]
21. ՏԻՈՊԵՆՏԱԼ
[THIOPENTAL]
2. ՏԻՈԱՑԵՏԱՄԻՆ
[THIOACETAMIDE]
22. ՏԻՈՊՐՈՊԵՐԶԻՆ
[THIOPROPERAZINE]
3. ՏԻՈԲԱՐԲԻՏՈւՐԱՏՆԵՐ
[THIOBARBITURATES]
23. ՏԻՈՍՈՒԼՖԱՏ-ՍՈՒԼՖԻԴՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ
[THIOSULFATE SULFURTRANSFERASE]
4. ՏԻՈԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴՆԵՐ
[THIOGALACTOSIDES]
24. ՏԻՈՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ
[THIOSULFATES]
5. ՏԻՈԳԻԴԱՆՏՈՆՆԵՐ
[THIOHYDANTOINS]
25. ՏԻՈՍՈՒԼՖՈԹԹՈՒՆԵՐ
[THIOSULFONIC ACIDS]
6. ՏԻՈԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐ
[THIOGLYCOSIDES]
26. ՏԻՈՍՏՐԵՊՏՈՆ
[THIOSTREPTON]
7. ՏԻՈԳԼԻԿՈԼԱՏՆԵՐ
[THIOGLYCOLATES]
27. ՏԻՈՏԵՖ
[THIOTEPA]
8. ՏԻՈԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴՆԵՐ
[THIOGLYCOSIDES]
28. ՏԻՈՏԻԿՍԵՆ
[THIOTHIXENE]
9. ՏԻՈԳՈՒԱՆԻՆ
[THIOGUANINE]
29. ՏԻՈՐԵԴՈՔՍԻՆՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶԱ (ՆԱԴՖԵՆ)
[THIOREDOXIN REDUCTASE (NADPH)]
10. ՏԻՈԻՆՈԶԻՆ
[THIOINOSINE]
30. ՏԻՈՐԵՈԴՈՔՍԻՆ
[THIOREDOXIN]
11. ՏԻՈԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ ՀԻԴՐՈԼԱԶՆԵՐ
[THIOLESTER HYDROLASES]
31. ՏԻՈՐԻԴԱԶԻՆ
[THIORIDAZINE]
12. ՏԻՈԽՈԼԻՆ
[THIOCHOLINE]
32. ՏԻՈՐՍԵՄԻԿԱՐԲԱԶՈՆՆԵՐ
[THIOSEMICARBAZONES]
13. ՏԻՈԾԾՄԲԱԿԱՆ ԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ
[THIOSULFURIC ACID ESTERS]
33. ՏԻՈՐՖԱՆ
[THIORPHAN]
14. ՏԻՈԿԱՐԲԱՄԱՏՆԵՐ
[THIOCARBAMATES]
34. ՏԻՈՑԻԱՄԵՆԱՏՆԵՐ
[THIOCYANATES]
15. ՏԻՈՄԱԼԱՏՆԵՐ
[THIOMALATES]
35. ՏԻՈՔՍԱՆՏԵՆՆԵՐ
[THIOXANTHENES]
16. ՏԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ
[THIOUREA]
36. ՏԻՈՖԱՆԱՏ
[THIOPHANATE]
17. ՏԻՈՆՆԵՐ
[THIONES]
37. ՏԻՈՖԵՆՆԵՐ
[THIOPHENES]
18. ՏԻՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ
[THIONUCLEOSIDES]
38. ՏԻՈՖՈՍՖԱՄԻԴ
[TEPA]
19. ՏԻՈՈՒՐԱՑԻԼ
[THIOURACIL]
39. ՏԻՈՖՈՍՖՈՐԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ
[THIOPHOSPHORIC ACID ESTERS]
20. ՏԻՈՈՒՐԻԴԻՆ
[THIOURIDINE]
40. ՏԻՈՖՈՍՖՈՐՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[ORGANOTHIOPHOSPHORUS COMPOUNDS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM