Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՏԱ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՈՒ ՏՊ ՏՌ ՏՎ ՏՏ ՏՐ
ՏԻԱ ՏԻԲ ՏԻԵ ՏԻԷ ՏԻԼ ՏԻԿ ՏԻՄ ՏԻՆ ՏԻՈ ՏԻՊ ՏԻՏ ՏԻՐ ՏԻՖ
selected terms: 12 page 1 of 1

1. ՏԻՐՈԴԻԴԻՆՆԵՐ
[TYROCIDINES]
7. ՏԻՐՈԶԻՆՀԻԴՐՈՕՔՍԻԼԱԶԱ
[TYROSINE HYDROXYLASE]
2. ՏԻՐՈԶԻԼ - ՏՌՆԹ - ՍԻՆԹԵՏԱԶԱ
[TYROSYL T RNA SYNTHETASE]
8. ՏԻՐՈՆ
[TIRON]
3. ՏԻՐՈԶԻՆ
[TYROSINE]
9. ՏԻՐՈՆԻՆՆԵՐ
[THYRONINES]
4. ՏԻՐՈԶԻՆ - ՖԵՆՈԼ - ԼԻԱԶԱ
[TYROSINE PHENOL-LYASE]
10. ՏԻՐՈՋ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒՅԾԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
[HOST-PARASITE RELATIONS]
5. ՏԻՐՈԶԻՆԱՄԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ
[TYROSINE AMINOTRANSFERASE]
11. ՏԻՐՕՔՍԻՆ
[THYROXINE]
6. ՏԻՐՈԶԻՆԴԻԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶԱ
[TYROSINE DECARBOXYLASE]
12. ՏԻՐՕՔՍԻՆ ԿԱՊՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ
[THYROXINE-BINDING PROTEINS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM