Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՔԱ ՔԵ ՔԹ ՔԻ ՔԼ ՔՄ ՔՅ ՔՆ ՔՈ ՔՈՒ ՔՍ ՔՐ
ՔԱՂ ՔԱՄ ՔԱՅ ՔԱՌ ՔԱՐ ՔԱՑ
selected terms: 29 page 1 of 1

1. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
[POLITICS]
16. ՔԱՂՑՐԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
[SWEETENING AGENTS]
2. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ (ԱՐՏ)
[POLICIES (NON MESH)]
17. ՔԱՄԻ
[WIND]
3. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
[POLITICAL SYSTEMS]
18. ՔԱՅԼՎԱԾՔ
[GAIT]
4. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
[POLICY MAKING]
19. ՔԱՌԱԲԼՈՒՐ
[CORPORA QUADRIGEMINA]
5. ՔԱՂԱՔԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄ , ՈՒՐԲԱՆԻԶԱՑԻԱ
[URBANIZATION]
20. ՔԱՌԱՔԼՈՐԱՅԻՆ ԱԾԽԱԾՆՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ
[CARBON TETRACHLORIDE POISONING]
6. ՔԱՂԱՔԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
[SUBURBAN POPULATION]
21. ՔԱՐԱԼԵԶՆԵՐ
[LAMPREYS]
7. ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՂՋՈՒԹՅՈՒՆ
[URBAN HEALTH]
22. ՔԱՐԱԾԽԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՒՄ
[COAL MINING]
8. ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
[URBAN POPULATION]
23. ՔԱՐԱՅԾԵՂՋԵՐՈՒՆԵՐ
[ANTELOPES]
9. ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
[CITY PLANNING]
24. ՔԱՐԱՋԱՐԴՈՒՄ
[LITHOTRIPSY]
10. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈՒԶՈՒՄՆԵՐ
[CIVIL DISORDERS]
25. ՔԱՐԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[FOSSILS]
11. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[CIVIL DEFENSE]
26. ՔԱՐԱՔՈՍԵՐ
[LICHENS]
12. ՔԱՂԱՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
[URBAN RENEWAL]
27. ՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒՆԵՐ
[ACETIC ACIDS]
13. ՔԱՂԱՔՆԵՐ (ԱՐՏ)
[CITIES (NON MESH)]
28. ՔԱՑԱԽԱԹԹՎԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ
[ACETIC ANHYDRIDES]
14. ՔԱՂՑ
[HUNGER]
29. ՔԱՑԱԽԱԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ
[ACETIC ACID ESTERS]
15. ՔԱՂՑԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
[STARVATION]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM