Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՔԱ ՔԵ ՔԹ ՔԻ ՔԼ ՔՄ ՔՅ ՔՆ ՔՈ ՔՈՒ ՔՍ ՔՐ
ՔԻԹ ՔԻՄ
selected terms: 31 page 1 of 1

1. ՔԻԹ
[NOSE]
17. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԷՔՍԻՖՈԼԻԱՑԻԱ
[CHEMEXFOLIATION]
2. ՔԻԹ-ԸՄՊԱՆԱԲՈՐԲ
[NASOPHARYNGITIS]
18. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ, ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
[SUBSTANCE DEPENDENCE]
3. ՔԻԹԱՐՑՈՒՆՔԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ
[NASOLACRIMAL DUCT]
19. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
[INORGANIC CHEMICALS (NON MESH)]
4. ՔԻՄԵՌ
[CHIMERA]
20. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
[RIOT CONTROL AGENTS, CHEMICAL]
5. ՔԻՄԻԱ
[CHEMISTRY]
21. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ
[SUBSTANCE ABUSE DETECTION]
6. ՔԻՄԻԱ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
[CHEMISTRY, INORGANIC]
22. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ
[SUBSTANCE ABUSE]
7. ՔԻՄԻԱ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
[CHEMISTRY, AGRICULTURAL]
23. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ,ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ
[SUBSTANCE ABUSE, INTRAVENOUS]
8. ՔԻՄԻԱ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
[CHEMISTRY, PHARMACEUTICAL]
24. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ
[CHEMICAL WARFARE]
9. ՔԻՄԻԱ ԿԵՆՍԱՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
[CHEMISTRY, BIOINORGANIC]
25. ՔԻՄՔ
[PALATE]
10. ՔԻՄԻԱ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
[CHEMISTRY, CLINICAL]
26. ՔԻՄՔ ՓԱՓՈՒԿ
[PALATE, SOFT]
11. ՔԻՄԻԱ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
[CHEMISTRY, ANALYTICAL]
27. ՔԻՄՔ, ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
[PALATAL EXPANSION TECHNIQUE]
12. ՔԻՄԻԱ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
[CHEMISTRY, ORGANIC]
28. ՔԻՄՔԱՅԻՆ (ՔՄԱՅԻՆ) ՄԿԱՆՆԵՐ
[PALATAL MUSCLES]
13. ՔԻՄԻԱ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
[CHEMISTRY, PHYSICAL]
29. ՔԻՄՔԱՅԻՆ ՓԱԿԻՉՆԵՐ
[PALATAL OBTURATORS]
14. ՔԻՄԻԱ-ԻՆԺԵՆԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ
[CHEMICAL ENGINEERING]
30. ՔԻՄՔԻ ՃԵՂՔՎԱԾՔ
[CLEFT PALATE]
15. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
[CHEMICAL INDUSTRU]
31. ՔԻՄՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[PALATAL NEOPLASMS]
16. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԵՆՈՄԵՆՆԵՐ (ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ) (ԱՐՏ)
[CHEMICAL, PHARMACOLOGOC PHENOMENA (NON MESH)]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM