Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՔԱ ՔԵ ՔԹ ՔԻ ՔԼ ՔՄ ՔՅ ՔՆ ՔՈ ՔՈՒ ՔՍ ՔՐ
ՔԼՈ
selected terms: 56 page 1 of 1

1. ՔԼՈՐԱԶԵՊԱՏԻ ԵՐԿԿԱԼԻՈՒՄԱԿԱՆ ԱՂ
[CHORAZEPATE DIPOTASSIUM]
29. ՔԼՈՐՄԱԴԻՆՈՆ
[CHLORMADINONE]
2. ՔԼՈՐԱԼՀԻԴՐԱՏ
[CHLORAL HYDRATE]
30. ՔԼՈՐՄԵԶԱՆՈՆ
[CHLORMEZANONE]
3. ՔԼՈՐԱԼՈԶ
[CHLORALOSE]
31. ՔԼՈՐՄԵԿՎԱՏ
[CHLORMEQCAT]
4. ՔԼՈՐԱՄԲՈՒՑԻԼ
[CHLORAMBUCIL]
32. ՔԼՈՐՄԵՏԱՄՖԵՏԱՄԻՆ
[CHLORMETHAMPHETAMINE]
5. ՔԼՈՐԱՄԻՆՆԵՐ
[CHLORAMINES]
33. ՔԼՈՐՄԵՏԻԱԶՈԼ
[CHLORMETHIAZOLE]
6. ՔԼՈՐԱՄՖԵՆԻԿՈԼ
[CHLORAMPHENICOL]
34. ՔԼՈՐՄԵՐԿՈՒՐԻԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ
[CHLORMERCURIBENZOATES]
7. ՔԼՈՐԱՄՖԵՆԻԿՈԼ, ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[CHLORAMPHENICOL RESISTANCE]
35. ՔԼՈՐՄԵՐԿՈՒՐԻՆԻՏՐՈՖԵՆՈԼՆԵՐ
[CHLOROMERCURINITTROPHENOLS]
8. ՔԼՈՐԱՄՖԵՆԻԿՈԼ-ԱՑԵՏԻԼ-ՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[CHLORAMPHENICOL ACETYLTRANSFERASE]
36. ՔԼՈՐՄԵՐԿՈՒՐԻՖԵՆԻԼՍՈՒԼՖՈՆԱՏ
[CHLOROMERCURIPHENYLSULPONATE]
9. ՔԼՈՐԱՆԻԼ
[CHLORANIL]
37. ՔԼՈՐՄԵՐՈԴՐԻՆ
[CHLORMERODRIN]
10. ՔԼՈՐԱՏՆԵՐ
[CHLORATES]
38. ՔԼՈՐՄՈԹԻԼՄԵԹԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐ
[CHLORMETHYL METHYL ETHER]
11. ՔԼՈՐԱՑԵՏՈՖԵՆՈՆ
[CHLOROACETOPHENONE]
39. ՔԼՈՐՆԻՏՐՈԲԵՆԶՈԼՕՔՍԱԴԻԱԶՈԼ
[NBD CHLORIDE]
12. ՔԼՈՐԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ
[CHLORBENZOATES]
40. ՔԼՈՐՈՊԼԱՍՏՆԵՐ
[CHLOROPLASTS]
13. ՔԼՈՐԲԵՆԶՈԼՆԵՐ
[CHLOROBENZENES]
41. ՔԼՈՐՈՊՐԵՆ
[CHLOROPRENE]
14. ՔԼՈՐԲՈՒՏԱՆՈԼ
[CHLOROBUTANIOL]
42. ՔԼՈՐՊՐՈՄԱԶԻՆ
[CHLORPROMAZINE]
15. ՔԼՈՐԳԻԼԻՆ
[CLORGYLINE]
43. ՔԼՈՐՊՐՈՊԱՄԻԴ
[CHLORPROPAMIDE]
16. ՔԼՈՐԳՈՒԱՆԻԴ
[CHLOROGUNAIDE]
44. ՔԼՈՐՊՐՈՏԻՔՍԵՆ
[CHLORPROTHIXENE]
17. ՔԼՈՐԴԱՆ
[CHLORDAN]
45. ՔԼՈՐՊՐՈՖԱՄ
[CHLORPROPHAM]
18. ՔԼՈՐԵԼԱ
[CHLORELLA]
46. ՔԼՈՐՏԱԼԻԴՈՆ
[CHLORTHALIDONE]
19. ՔԼՈՐԶՈՔՍԱԶՈՆ
[CHLORZOXAZONE]
47. ՔԼՈՐՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆ
[CHLORTETRACYCILINE]
20. ՔԼՈՐԷԹԻԼ
[ETHYL CHLORIDE]
48. ՔԼՈՐՏԻԱԶԻԴ
[CHLORITHIAZIDE]
21. ՔԼՈՐԻԴԻՆ, ՊԻՐԻՄԵՏԱՄԻՆ
[PYRIMETHAMINE]
49. ՔԼՈՐՏՐԻԱՆԻԶԵՆ
[CHLOROTRIANISENE]
22. ՔԼՈՐԻԴՆԵՐ
[CHLORIDES]
50. ՔԼՈՐՑԻԿԼԻԶԻՆ
[CHLORCYCLISINE]
23. ՔԼՈՐԻԴՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ
[CHLORIDE PEROXIDASE]
51. ՔԼՈՐՖԵՆԱՄԻԴԻՆ
[CHLORPHENAMIDINE]
24. ՔԼՈՐԻԶՈՆԴԱՄԻՆ
[CHLORISONDAMINE]
52. ՔԼՈՐՖԵՆԻԶԻՆ
[CHLORPHENESIN]
25. ՔԼՈՐԽԻՆԱԼԴՈԼ
[CHLORQUINALDOL]
53. ՔԼՈՐՖԵՆԻՐԱՄԻՆ
[CHLORPHENIRAMINE]
26. ՔԼՈՐԽԻՆՈԼԻՆՈԼՆԵՐ
[CHLOROQUINOLINOLS]
54. ՔԼՈՐՖԵՆՈԼՆԵՐ
[CHLOROPHENOLS]
27. ՔԼՈՐՀԵՔՍԻԴԻՆ
[CHLORHEXIDINE]
55. ՔԼՈՐՖԵՆՎԻՆՖՈՍ
[CHLORFENVINPHOS]
28. ՔԼՈՐՀԻԴՐԻՆՆԵՐ
[CHLOROHYDRINS]
56. ՔԼՈՐՖԵՆՏԵՐՄԻՆ
[CHLORPHENTERMINE]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM