Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՔԱ ՔԵ ՔԹ ՔԻ ՔԼ ՔՄ ՔՅ ՔՆ ՔՈ ՔՈՒ ՔՍ ՔՐ
ՔՆԱ ՔՆԻ
selected terms: 10 page 1 of 1

1. ՔՆԱԲԵՐ ԴԵՂՈՐԱՅՔ ՈՉ ԲԱՐԲԻՏՈՒՐԱՅԻՆ
[SEDATIVES, NONBARBITURATE]
6. ՔՆԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
[CAROTID ARTERIES]
2. ՔՆԱԲԵՐ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[HYPNOTICS AND SEDATIVES]
7. ՔՆԱՅԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
[CAROTID ARTERY, INTERNAL]
3. ՔՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
[CAROTID ARTERY, EXTERNAL]
8. ՔՆԻ ԶՐԿՈՒՄ
[SLEEP DEPRIVATION]
4. ՔՆԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[CAROTID ARTERY, DISEASES]
9. ՔՆԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[SLEEP DISORDERS]
5. ՔՆԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԱԽՑԱՆՈՒՄ (ՏՐՈՄԲՈԶ)
[CAROTID ARTERY, THROMBOSIS]
10. ՔՆԻ ՓՈՒԼԵՐ
[SLEEP STAGES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM