English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D- DA DD DE DI DJ DM DN DO DR DT DU DW DY
selected terms: 783 page 5 of 8

401. DIET THERAPY
[ԴԻԵՏՈԹԵՐԱՊԻԱ]
451. DIHYDROPTEROATE SYNTHASE
[ԴԻՀԻԴՐՈՊՏԵՐՈԱՏՍԻՆԹԱԶ]
402. DIET, ATHEROGENIC
[ԴԻԵՏԱ ԱԹԵՐՈԳԵՆ]
452. DIHYDROPYRIDINES
[ԴԻՀԻԴՐՈՊԻՐԻԴԻՆՆԵՐ]
403. DIET, CARIOGENIC
[ԴԻԵՏԱ ԿԱՐԻՈԳԵՆ]
453. DIHYDROSTREPTOMYCIN
[ԴԻՀԻԴՐՈՍՏՐԵՊՏՈՄԻՑԻՆ]
404. DIET, MACROBIOTIC
[ԴԻԵՏԱ ՄԱԿՐՈԲԻՈՏԻԿ]
454. DIHYDROTACHYSTEROL
[ԴԻՀԻԴՐՈՏԱԽԻՍՏԵՐԻՆ]
405. DIETARY CARBOHYDRATES
[ԱԾԽԱՋՐԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ]
455. DIHYDROXYACETONE
[ԴԻՕՔՍԻԱՑԵՏՈՆ]
406. DIETARY FATS
[ՃԱՐՊԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ]
456. DIHYDROXYACETONE PHOSPHATE
[ԴԻՀԻԴՐՕՔՍԻԱՑԵՏՈՆՖՈՍՖԱՏ]
407. DIETARY FIBER
[ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԹԵԼԻԿՆԵՐ]
457. DIHYDROXYCHOLECALCIFEROLS
[ԴԻՀԻԴՐՕՔՍԻԽՈԼԵԿԱԼՑԻՖԵՐՈԼՆԵՐ]
408. DIETARY PROTEINS
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ]
458. DIHYDROXYDIHYDROBENZOPYRENES
[ԴԻՀԻԴՐՕՔՍԻԴԻՀԻԴՐՈԲԵՆԶՈ-ՊԻՐԵՆՆԵՐ]
409. DIETARY SERVICES
[ՌԱՑԻՈՆԱԼ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՒՄ]
459. DIHYDROXYTRYPTAMINES
[ԴԻՀԻԴՐՕՔՍԻՏՐԻՊՏԱՄԻՆՆԵՐ]
410. DIETETICS
[ԴԻԵՏՈԼՈԳԻԱ]
460. DIIODOHYDROXYQUIN
[ԴԻՅՈԴՀԻԴՐՕՔՍԻԽԻՆ]
411. DIETHYL PYROCARBONATE
[ԴԻԷԹԻԼՊԻՐՈԿԱՐԲՈՆԱՏ]
461. DIIODOTHYRONINES
[ԴԻՅՈԴԹԻՐՈՆԻՆՆԵՐ]
412. DIETHYLAMINES
[ԴԻԷԹԻԼԱՄԻՆՆԵՐ]
462. DIIODOTYROSINE
[ԴԻՅՈԴԹԻՐՈԶԻՆ]
413. DIETHYLCARBAMAZINE
[ԴԻԷԹԻԼԿԱՐԲԱՄԱԶԻՆ]
463. DILATATION
[ԴԻԼԱՏԱՑԻԱ (ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ)]
414. DIETHYLDITHIOCARBAMATE
[ԴԻԷԹԻԼԹԻՈԿԱՐԲԱՄԱՏ]
464. DILATATION AND CURETTAGE
[ԴԻԼԱՏԱՑԻԱ ԵՎ ԿՅՈՒՐԵՏԱԺ]
415. DIETHYLHEXYL PHTHALATE
[ԴԻԷԹԻԼՀԵՔՍԻԼՖՏԱԼԱՏ]
465. DILATATION, PATHOLOGIC
[ԴԻԼԱՏԱՑԻԱ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ]
416. DIETHYLNITROSAMINE
[ԴԻԷԹԻԼՆԻՏՐՈԶԱՄԻՆ]
466. DILAZEP
[ԴԻԼԱԶԵՊ]
417. DIETHYLPROPION
[ՖԵՊՐԱՆՈՆ]
467. DILTIAZEM
[ԴԻԼՏԻԱԶԵՄ]
418. DIETHYLSTILBESTROL
[ԴԻԷԹԻԼՍՏԻԼԲԷՍՏԵՐՈԼ]
468. DIMENHYDRINATE
[ԴԻՄԵՆՀԻԴՐԻՆԱՏ]
419. DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS
[ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ]
469. DIMERCAPROL
[ԴԻՄԵՐԿԱՊՐՈԼ]
420. DIFFERENTIAL THRESHOLD
[ՏԱՐԲԵՐՄԱՆ ՇԵՄՔ]
470. DIMERCAPTOSUCCINIC ACID
[ԴԻՄԵՐԿԱՊՏՈՍԱԹԵԹԹՈՒ]
421. DIFFUSION DIFFUSION CHAMBERS, CULTURE
[ԴԻՖՈՒԶԻԱ (ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄ)]
471. DIMETHADIONE
[ԴԻՄԵԹԱԴԻՈՆ]
422. DIFFUSION OF INNOVATION
[ԻՆՈՎԱՑԻԱՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄ]
472. DIMETHINDENE
[ԴԻՄԵՏԻՆԴԵՆ]
423. DIFLUCORTOLONE
[ԴԻՖԼՈՒԿՈՐՏՈԼՈՆ]
473. DIMETHISTERONE
[ԴԻՄԵՏԻՍՏԵՐՈՆ]
424. DIFLUNISAL
[ԴԻՖԼՈՒՆԻՍԱԼ]
474. DIMETHOATE
[ԴԻՄԵՏՈԱՏ]
425. DIGEORGE SYNDROME
[ԴԻՋՈՐՋԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
475. DIMETHOXYPHENYLETHYLAMINE
[ԴԻՄԵՏՕՔՍԻՖԵՆԻԼԷԹԻԼԱՄԻՆ]
426. DIGESTION
[ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ]
476. DIMETHYL ADIPIMIDATE
[ԴԻՄԵԹԻԼԱԴԻՊԻՄԻԴԱՏ]
427. DIGESTIVE SYSTEM
[ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ]
477. DIMETHYL SUBERIMIDATE
[ԴԻՄԵԹԻԼՍՈՒԲԵՐԻՄԻԴԱՏ]
428. DIGESTIVE SYSTEM ABNORMALITIES (NON MESH)
[ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ(ԱՐՏ)]
478. DIMETHYL SULFOXIDE
[ԴԻՄԵԹԻԼՍՈՒԼՖՕՔՍԻԴ]
429. DIGESTIVE SYSTEM DISEASES
[ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
479. DIMETHYLALLYLTRANSFERASE
[ԴԻՄԵԹԻԼԱԼԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ]
430. DIGESTIVE SYSTEM NEOPLASMS
[ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
480. DIMETHYLAMINES
[ԴԻՄԵԹԻԼԱՄԻՆՆԵՐ]
431. DIGESTIVE SYSTEM PHYSIOLOGY (NON MESH)
[ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)]
481. DIMETHYLAMINOAZOBENZENE
[ԴԻՄԵԹԻԼԱՄԻՆՈԱԶՈԲԵՆԶՈԼ]
432. DIGESTIVE, ORAL, SKIN PHYSIOLOGY(NON MESH)
[ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ, ՄԱՇԿԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)]
482. DIMETHYLDITHIOCARBAMATE
[ԴԻՄԵԹԻԼԴԻՏԻՈԿԱՐԲԱՄԱՏ]
433. DIGITALIS
[ՄԱՏՆՈՑՈՒԿ]
483. DIMETHYLFORMAMIDE
[ԴԻՄԵԹԻԼՖՈՐՄԱՄԻԴ]
434. DIGITALIS GLYCOSIDES
[ՄԱՏՆՈՑՈՒԿԻ ԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐ]
484. DIMETHYLHYDRAZINES
[ԴԻՄԵԹԻԼՀԻԴՐԱԶԻՆՆԵՐ]
435. DIGITONIN
[ԴԻԳԻՏՈՆԻՆ]
485. DIMETHYLNITROSAMINE
[ԴԻՄԵԹԻԼՆԻՏՐՈԶԱՄԻՆ]
436. DIGITOXIGENIN
[ԴԻԳԻՏՕՔՍԻԳԵՆԻՆ]
486. DIMETHYLPOLYSILOXANES
[ԴԻՄԵԹԻԼՊՈԼԻՍԻԼՕՔՍԱՆՆԵՐ]
437. DIGITOXIN
[ԴԻԳԻՏՕՔՍԻՆ]
487. DIMETRIDAZOLE
[ԴԻՄԵՏՐԻԴԱԶՈԼ]
438. DIGLYCERIDES
[ԴԻԳԼԻՑԵՐԻԴՆԵՐ]
488. DIMILIN
[ԴԻՄԻԼԻՆ]
439. DIGOXIGENIN
[ԴԻԳՕՔՍԻԳԵՆԻՆ]
489. DIMINAZENE
[ԴԻՄԻՆԱԶԵՆ]
440. DIGOXIN
[ԴԻԳՕՔՍԻՆ]
490. DIMYRISTOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE
[ԴԻՄԻՐԻՍՏՈԻԼՖՈՍՖԱՏԻԴԻԼԽՈԼԻՆ]
441. DIHYDRALAZINE
[ԴԻՀԻԴՐԱԼԱԶԻՆ (ԱՊԱՔՐՏՆԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ)]
491. DINITOLMIDE
[ԴԻՆԻՏՈԼՄԻԴ]
442. DIHYDRO-BETA-ERYTHROIDINE
[ԴԻՀԻԴՐՈ-ԲԵՏԱ-ԷՐԻԹՐՈԻԴԻՆ]
492. DINITROBENZENES
[ԴԻՆԻՏՐՈԲԵՆԶՈԼՆԵՐ]
443. DIHYDRO-OROTASE
[ԴԻՀԻԴՐՈՕՐՈՏԱԶ]
493. DINITROCHLOROBENZENE
[ԴԻՆԻՏՐՈՔԼՈՐԲԵՆԶՈԼ]
444. DIHYDROALPRENOLOL
[ԴԻՀԻԴՐՈԱԼՊՐԵՆՈԼՈԼ]
494. DINITROCRESOLS
[ԴԻՆԻՏՐՈԿՐԵԶՈԼՆԵՐ]
445. DIHYDROERGOTAMINE
[ԴԻՀԻԴՐՈԷՐԳՈՏԱՄԻՆ]
495. DINITROFLUOROBENZENE
[ԴԻՆԻՏՐՈՖՏՈՐԲԵՆԶՈԼ]
446. DIHYDROERGOTOXINE
[ԴԻՀԻԴՐՈԷՏՈՔՍԻՆ]
496. DINITROPHENOLS
[ԴԻՆԻՏՐՈՖԵՆՈԼՆԵՐ]
447. DIHYDROMORPHINE
[ԴԻՀԻԴՐՈՄՈՐՖԻՆ]
497. DINOFLAGELLIDA
[ԴԻՆՈՖԼԱԳԵԼՅԱՏՆԵՐ]
448. DIHYDROMORPHINONE
[ՀԻԴՐՈՄՈՐՖՈՆ]
498. DINOPROST
[ԴԻՆՈՊՐՈՍՏ]
449. DIHYDROOROTATE OXIDASE
[ԴԻՀԻԴՐՈՕՐՈՏԱՏ-ՕՔՍԻԴԱԶ]
499. DINOPROSTONE
[ԴԻՆՈՊՐՈՍՏՈՆ]
450. DIHYDROPROGESTERONE
[ԴԻՀԻԴՐՈՊՐՈԳԵՍՏԵՐՈՆ]
500. DINUCLEOSIDE PHOSPHATES
[ԴԻՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՖՈՍՖԱՏՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM