HOME

Category

.am websites

Cool site

TOP 25

Choose 50 best websites

Add site

Contacts

 LOCATION >> HOME >> Armenian medical organizations >> Legislation_on_Health_Care


location

250 Top sites by Polling sum         Ext-search  

search

 Title  ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ
Vote score Analysis
1 (min) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (max)
 URL  http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=15 ...
 Description  
 Keywords  
 Poll  Poll Num : 0, Poll Ave : 0.00
 Uptime  09-25-2005
 ETC   Hits : 828, Comment : 0
 Email  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ընդունվել է 03.02.1997
Գլուխ I Ընդհանուր դրույթներ
Գլուխ II ՄԻԱՎ-ի հայտնաբերման նպատակով կատարվող բժշկական հետազոտությունների պայմանները եւ կարգը
Գլուխ III Աշխատանքային գործունեության բերումով ՄԻԱՎ-ով վարակվելու վտանգին ենթակա անձանց սոցիալական պաշտպանվածությունը
Գլուխ IV ՄԻԱՎ-ով վարակված անձանց եւ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքները եւ պարտականությունները
Գլուխ V Եզրափակիչ դրույթներ

Սույն օրենքը սահմանում է մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման, ախտորոշման եւ հսկողության իրականացման կարգը, ինչպես նաեւ մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման կազմակերպական, իրավական, տնտեսական եւ ֆինանսական հիմունքները?


ԳԼՈՒԽ I

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս /այսուհետեւ^(a) ՄԻԱՎ/ - վիրուս, որը ախտահարում է մարդու իմունային համակարգը եւ հանգեցնում ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշի առաջացմանը:

Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ /այսուհետե ^(a) ՁԻԱՀ/ - հիվանդություն, որը հանգեցնում է օրգանիզմի ընդհանուր պաշտպանողական համակարգի գործունեության խանգարմանը, որի հետեւանքով օրգանիզմը դառնում է ընկալունակ զանազան հիվանդությունների նկատմամբ:

ՄԻԱՎ-ով վարակված անձ- մարդ, որի օրգանիզմում հայտնաբերվել է մարդու իմունային անբավարարության վիրուսը: ՄԻԱՎ-ով վարակված անձը չունենալով համախտանիշի արտաքին նշաններ, հանդիսանում է վարակի աղբյուր:

Հոդված 2. ՁԻԱՀ

   ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

   

 Name  Poll  Uptime  I.P  

  No comment