English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
H( H- HA HE HI HL HN HO HT HU HY
selected terms: 800 page 1 of 8

1. H(+) - TRANSPORTING ATPASE
[ՀԱՇ(+) ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՏՖԱԶԱ]
51. HATE
[ԱՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆ]
2. H-2 ANTIGENS
[ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ H-2]
52. HAVERSIAN SYSTEM
[ՀԱՎԵՐՍՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ՈՍԿՐԵՐԻ)]
3. HABITS
[ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
53. HAWAII
[ՀԱՎԱՅԱՆ (ԿՂԶԻՆԵՐ)]
4. HABITUATION(PSYCHOPHYSIOLOGY)
[ԸՆՏԵԼԱՑՈՒՄ,ՎԱՐԺԵՑՈՒՄ (ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ)]
54. HAZARDOUS SUBSTANCES
[ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ]
5. HAEMOBARTONELLA
[ՀԵՄՈԲԱՐՏՈՆԵԼԱՆԵՐ]
55. HAZARDOUS WASTE
[ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐ]
6. HAEMONCHIASIS
[ՀԵՄՈՆԽՈԶ]
56. HEAD
[ԳԼՈՒԽ]
7. HAEMOPHILUS INFECTIONS
[ՎԱՐԱԿՆԵՐ HAEMOPHILUS]
57. HEAD AND NECK NEOPLASMS
[ԳԼԽԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
8. HAFNIUM
[ՀԱՖՆԻՈՒՄ]
58. HEAD INJURIES
[ԳԼԽԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
9. HAGFISH
[ՄԻՔՍԻՆՆԵՐ]
59. HEAD PROTECTIVE DEVICES
[ԳԼՈՒԽ, ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ]
10. HAIR
[ՄԱԶԵՐ]
60. HEADACHE
[ԳԼԽԱՑԱՎ]
11. HAIR CELLS
[ՄԱԶԱԿԱԶՄ ԶԳԱՑՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ (ՆԵՐՔԻՆ ԱԿԱՆՋԻ)]
61. HEALTH
[ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ]
12. HAIR CELLS, INNER
[ՄԱԶԱԿԱԶՄ ԶԳԱՑՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ, ՆԵՐՔԻՆ]
62. HEALTH AND DISEASE (NON MESH)
[ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)]
13. HAIR COLOR
[ՄԱԶԵՐԻ ԳՈՒՅՆ]
63. HEALTH BEHAVIOR
[ԱՌՈՂՋ ԿՅԱՆՔԻ ՁԵՎ]
14. HAIR DISEASES
[ՄԱԶԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
64. HEALTH BENEFIT PLANS,EMPLOYEE
[ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ]
15. HAIR DYES
[ՄԱԶԵՐԻ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ]
65. HEALTH CARE COALITIONS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՄՆ)]
16. HAIR PREPARATIONS
[ԴԵՂԵՐ ՄԱԶԵՐԻ ՀԱՄԱՐ]
66. HEALTH CARE RATIONING
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄ]
17. HAIR REMOVAL
[ՄԱԶԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ]
67. HEALTH FACILITIES
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
18. HAITI
[ՀԱԻԹԻ]
68. HEALTH FACILITIES, PROPRIETARY
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՍՆԱՎՈՐ]
19. HALCINONIDE
[ՀԱԼՑԻՆՈՆԻԴ]
69. HEALTH FACILITY ADMINISTRATORS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ԿԱԴՐԵՐ]
20. HALF-LIFE
[ԿԻՍԱՔԱՅՔԱՅՄԱՆ ՇՐՋԱՆ]
70. HEALTH FACILITY CLOSURE
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԿՈՒՄ]
21. HALFWAY HOUSES
[ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ]
71. HEALTH FACILITY ENVIRONMENT
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ]
22. HALLERMANN`S SYNDROME
[ՀԱԼԵՐՄԱՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
72. HEALTH FACILITY MERGER
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ]
23. HALLERVORDEN-SPATZ SYNDROME
[ՀԱԼԷՐՎՈՐԴԵՆ ՇՊԱՏՑԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
73. HEALTH FACILITY MOVING
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺ]
24. HALLUCINATIONS
[ՑՆՈՐՔ]
74. HEALTH FACILITY PLANNING
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ]
25. HALLUCINOGENS
[ՑՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐ]
75. HEALTH FACILITY SIZE
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ]
26. HALLUX
[ՄԵԾ ՄԱՏ ՈՏՔԻ]
76. HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATIONS
[ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ (ԱՄՆ)]
27. HALOBACTERIUM
[ՀԱԼՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ]
77. HEALTH MANPOWER
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴՐԵՐ]
28. HALOFENATE
[ՀԱԼՈՖԵՆԱՏ]
78. HEALTH OCCUPATIONS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
29. HALOGENS
[ՀԱԼՈԳԵՆՆԵՐ]
79. HEALTH PERSONNEL (NON MESH)
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ (ԱՐՏ)]
30. HALOPERIDOL
[ՀԱԼՈՊԵՐԻԴՈԼ]
80. HEALTH PHYSICS
[ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ՀԻԳԻԵՆԱ]
31. HALOTHANE
[ՖՏՈՐՈՏԱՆ]
81. HEALTH PLAN IMPLEMENTATION
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ]
32. HAMARTOMA
[ՀԱՄԱՐՏՈՄԱ]
82. HEALTH PLANNING
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ]
33. HAMARTOMA SYNDROME, MULTIPLE
[ՀԱՄԱՐՏՈՄԱՅԻ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
83. HEALTH PLANNING COUNCILS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ]
34. HAMSTERS
[ՀԱՄՍՏԵՐԵՐ]
84. HEALTH PLANNING GUIDELINES
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ]
35. HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE
[ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ, ՈՏՔ, ԲԵՐԱՆ]
85. HEALTH PLANNING ORGANIZATIONS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԵՐ]
36. HAND-SCHUELLER-CHRISTIAN SYNDROME
[ՀԵԴ-ՇՅՈՒԼԵՐ- ԿՐԻՍՉԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
86. HEALTH PLANNING SUPPORT
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ]
37. HANDLING (PSYCHOLOGY)
[ՎԱՐՎԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՈԳԵԲԱՆ)]
87. HEALTH PLANNING TECHNICAL ASSISTANCE
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՆՈՒԹՅՈՒՆ]
38. HANDWRITING
[ՁԵՌԱԳԻՐ]
88. HEALTH POLICY
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
39. HAPLOIDY
[ՀԱՊԼՈԻԴԻԱ (ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)]
89. HEALTH PRIORITIES
[ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ]
40. HAPPINESS
[ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ]
90. HEALTH PROMOTION
[ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ]
41. HAPTENS
[ՀԱՊԼՈԻԴՆԵՐ]
91. HEALTH RESORTS
[ԿՈՒՐՈՐՏՆԵՐ]
42. HAPTOGLOBINS
[ՀԱՊՏՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ]
92. HEALTH RESOURCES
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ]
43. HARDERIAN GLAND
[ՀԱՐԴԵՐՅԱՆ ԳԵՂՁԵՐ]
93. HEALTH SERVICES
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
44. HARDNESS
[ՊՆԴՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՐԾՐՈՒԹՅՈՒՆ)]
94. HEALTH SERVICES ACCESSIBILITY
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ]
45. HARDNESS TESTS
[ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ)]
95. HEALTH SERVICES ADMINISTRATION (NON MESH)
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (ԱՐՏ)]
46. HARMALINE
[ՀԱՐՄԱԼԻՆ]
96. HEALTH SERVICES FOR THE AGED
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ]
47. HARMINE
[ՀԱՐՄԻՆ]
97. HEALTH SERVICES NEEDS AND DEMAND
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ]
48. HARRINGTONINES
[ՀԱՐԻՆԳՏՈՆԻՆՆԵՐ]
98. HEALTH SERVICES RESEARCH
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԵՐ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
49. HARTNUP DISEASE
[ՀԱՐՏՆՈՒՊԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
99. HEALTH SERVICES, INDIGENOUS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ]
50. HARVEY SARCOMA VIRUS
[ՀԱՐՎԵԻ ՍԱՐԿՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ]
100. HEALTH STATUS
[ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՏՈՒՍ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM