Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՐ ԵՔ
ԵՌՎ ԵՌՓ
selected terms: 16 page 1 of 1

1. ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴ
[TRIGEMINAL NERVE]
9. ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆ
[TRICUSPID VALVE]
2. ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴ
[TRIGEMINAL NERVE]
10. ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆ
[TRICUSPID VALVE]
3. ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐ
[TRIGEMINAL NUCLEI]
11. ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[TRICUSPID VALVE INSUFFICIENCY]
4. ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐ
[TRIGEMINAL NUCLEI]
12. ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[TRICUSPID VALVE INSUFFICIENCY]
5. ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ
[TRIGEMINAL NERURALGIA]
13. ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆՏԱՆԿՈՒՄ
[TRICUSPID VALVE PROLAPSE]
6. ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ
[TRIGEMINAL NERURALGIA]
14. ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆՏԱՆԿՈՒՄ
[TRICUSPID VALVE PROLAPSE]
7. ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ՊՈԶԱՅԻՆ (ԿԱՈՒԴԱԼ) ԿՈՐԻԶ
[TRIGEMINAL CAUDAL NUCLEUS]
15. ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ
[TRICUSPID VALVE STENOSIS]
8. ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ՊՈԶԱՅԻՆ (ԿԱՈՒԴԱԼ) ԿՈՐԻԶ
[TRIGEMINAL CAUDAL NUCLEUS]
16. ԵՌՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ
[TRICUSPID VALVE STENOSIS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM