Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԷԲ ԷԴ ԷԶ ԷԹ ԷԼ ԷԽ ԷԿ ԷՀ ԷՄ ԷՅ ԷՆ ԷՇ ԷՈ ԷՊ ԷՍ ԷՎ ԷՏ ԷՐ ԷՔ ԷՖ
ԷԹԱ ԷԹԵ ԷԹԻ ԷԹՆ ԷԹՈ ԷԹՔ ԷԹՕ
selected terms: 66 page 1 of 1

1. ԷԹԻԼԱՄԻՆՆԵՐ
[ETHYLAMINES]
34. ԷԹԻԼՍՆԴԻԿ ՔԼՈՐԻԴ
[ETHYLMERCURIC CHLORIDE]
2. ԷԹԻԼԱՄԻՆՆԵՐ
[ETHYLAMINES]
35. ԷԹԻԼՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[ETHYLMERCURY COMPOUNDS]
3. ԷԹԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ
[ETHYL ETHERS]
36. ԷԹԻԼՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[ETHYLMERCURY COMPOUNDS]
4. ԷԹԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ
[ETHYL ETHERS]
37. ԷԹԻԼՖԵՆԻԼԷՖՐԻՆ
[ETHYLPHENILEPHRINE]
5. ԷԹԻԼԱՑՎԱԾ ՅՈՒՂԵՐ
[ETHIODIZED OILS]
38. ԷԹԻԼՖԵՆԻԼԷՖՐԻՆ
[ETHYLPHENILEPHRINE]
6. ԷԹԻԼԱՑՎԱԾ ՅՈՒՂԵՐ
[ETHIODIZED OILS]
39. ԷԹԻԼՖԵՆԻԼՓՈՍՈԹԻՈՆԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ՆԻՏՐՈՖԵՆԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐ
[EPN]
7. ԷԹԻԼԵՆԲԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ
[ETHYLENETHIOUREA]
40. ԷԹԻԼՖԵՆԻԼՓՈՍՈԹԻՈՆԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ՆԻՏՐՈՖԵՆԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐ
[EPN]
8. ԷԹԻԼԵՆԲԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ
[ETHYLENETHIOUREA]
41. ԷԹԻԿԱ
[ETHICS]
9. ԷԹԻԼԵՆԵՐԿԱՄԻՆՆԵՐ
[ETHYLENEDIAMINES]
42. ԷԹԻԿԱ
[ETHICS]
10. ԷԹԻԼԵՆԵՐԿԱՄԻՆՆԵՐ
[ETHYLENEDIAMINES]
43. ԷԹԻԿԱ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
[ETHICS, DENTAL]
11. ԷԹԻԼԵՆԵՐԿԲՐՈՄԻԴ
[ETHYLENE DIBROMIDE]
44. ԷԹԻԿԱ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
[ETHICS, DENTAL]
12. ԷԹԻԼԵՆԵՐԿԲՐՈՄԻԴ
[ETHYLENE DIBROMIDE]
45. ԷԹԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
[ETHICS, MEDICAL]
13. ԷԹԻԼԵՆՆԵՐ
[ETHYLENES]
46. ԷԹԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
[ETHICS, MEDICAL]
14. ԷԹԻԼԵՆՆԵՐ
[ETHYLENES]
47. ԷԹԻԿԱ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ
[ETHICS , NURSING]
15. ԷԹԻԼԵՆՔԼՈՐՀԻԴՐԻՆ
[ETHYLENE CHLOROHIDRIN]
48. ԷԹԻԿԱ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ
[ETHICS , NURSING]
16. ԷԹԻԼԵՆՔԼՈՐՀԻԴՐԻՆ
[ETHYLENE CHLOROHIDRIN]
49. ԷԹԻԿԱ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
[ETHICS, PHARMACY]
17. ԷԹԻԼԵՆՕՔՍԻԴ
[ETHYLENE OXIDE]
50. ԷԹԻԿԱ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
[ETHICS, PHARMACY]
18. ԷԹԻԼԵՆՕՔՍԻԴ
[ETHYLENE OXIDE]
51. ԷԹԻԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
[ETHICS, PROFESSIONAL]
19. ԷԹԻԼԵՐԿՄԵԹԻԼԱՄԻՆԱՊՐՈՊԻԼ- ԿԱՐԲՈԴԻՄԻԴ
[ETHYLDIMETHYLAMINOPROPYL -CARBODIIMIDE]
52. ԷԹԻԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
[ETHICS, PROFESSIONAL]
20. ԷԹԻԼԵՐԿՄԵԹԻԼԱՄԻՆԱՊՐՈՊԻԼ- ԿԱՐԲՈԴԻՄԻԴ
[ETHYLDIMETHYLAMINOPROPYL -CARBODIIMIDE]
53. ԷԹԻԿԱ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ (ՆՈՐՄԱՏԻՎ)
[ETHICS, INSTITUTIONAL]
21. ԷԹԻԼԵՐԿՔԼՈՐԻԴՆԵՐ
[ETHYLENE DICHLORIDES]
54. ԷԹԻԿԱ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ (ՆՈՐՄԱՏԻՎ)
[ETHICS, INSTITUTIONAL]
22. ԷԹԻԼԵՐԿՔԼՈՐԻԴՆԵՐ
[ETHYLENE DICHLORIDES]
55. ԷԹԻՆԻԼԷՍՏՐԱԴԻՈԼ
[ETHINYL ESTRADIOL]
23. ԷԹԻԼԷՍՏՐԵՆՈԼ
[ETHYLESTRENOL]
56. ԷԹԻՆԻԼԷՍՏՐԱԴԻՈԼ
[ETHINYL ESTRADIOL]
24. ԷԹԻԼԷՍՏՐԵՆՈԼ
[ETHYLESTRENOL]
57. ԷԹԻՆՈԴԻՈԼԻ ԵՐԿԱՑԵՏԱՏ
[ETHYNODIOL DIACETATE]
25. ԷԹԻԼՄԱԼԵԻՄԻԴ
[ETHYLMALEIMIDE]
58. ԷԹԻՆՈԴԻՈԼԻ ԵՐԿԱՑԵՏԱՏ
[ETHYNODIOL DIACETATE]
26. ԷԹԻԼՄԱԼԵԻՄԻԴ
[ETHYLMALEIMIDE]
59. ԷԹԻՈԽՈԼԱՆՈԼՈՆ
[ETIOCHOLANOLONE]
27. ԷԹԻԼՄԵԹԱՆՍՈՒԼՖՈՆԱՏ
[ETHYL METHANESULFONATE]
60. ԷԹԻՈԽՈԼԱՆՈԼՈՆ
[ETIOCHOLANOLONE]
28. ԷԹԻԼՄԵԹԱՆՍՈՒԼՖՈՆԱՏ
[ETHYL METHANESULFONATE]
61. ԷԹԻՈՆԱՄԻԴ
[ETHIONAMIDE]
29. ԷԹԻԼՄՈՐՖԻՆ
[ETHYLMORPHINE]
62. ԷԹԻՈՆԱՄԻԴ
[ETHIONAMIDE]
30. ԷԹԻԼՄՈՐՖԻՆ
[ETHYLMORPHINE]
63. ԷԹԻՈՆԻՆ
[ETHIONINE]
31. ԷԹԻԼՄՈՐՖԻՆ - N - ԴԵՄԵԹԻԼԱԶ
[ETHYLMORPHINE -N - DEMETHYLASE]
64. ԷԹԻՈՆԻՆ
[ETHIONINE]
32. ԷԹԻԼՄՈՐՖԻՆ - N - ԴԵՄԵԹԻԼԱԶ
[ETHYLMORPHINE -N - DEMETHYLASE]
65. ԷԹԻՈՖՈՍ
[ETHIOFOS]
33. ԷԹԻԼՍՆԴԻԿ ՔԼՈՐԻԴ
[ETHYLMERCURIC CHLORIDE]
66. ԷԹԻՈՖՈՍ
[ETHIOFOS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM