Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՓԱ ՓԵ ՓԻ ՓՆ ՓՈ ՓՌ ՓՍ ՓՐ
ՓՈԽ ՓՈԿ ՓՈՇ ՓՈՍ ՓՈՐ ՓՈՓ ՓՈՔ
selected terms: 10 page 1 of 1

1. ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ
[TRANSPORTATION]
6. ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԲԵՎԵՌԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
[POLARITY OF TRANSLATION]
2. ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ
[TRANSFER FACTOR]
7. ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ
[TRANSLATION, GENETIC]
3. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
[TRANSFER (PSYCHOLOGY)]
8. ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
[REIMBURSEMENT MECHANISMS]
4. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, ԹԵՐԱՊԻԱ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
[TRANSFERENCE (PSYCHOLOGY)]
9. ՓՈԽՊԱՏՎԱՏՈՒՄ) ՎԱԿՑԻՆԱՑԻԱ
[VACCINATION]
5. ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԵՏԱՄՈՐՖՈԶ) ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ
[METAMORPHOSIS, BIOLOGICAL]
10. ՓՈԽՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
[SOCIAL FACILITATION]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM