Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՐ ԵՔ
selected terms: 396 page 1 of 4

1. ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆ
[CORN]
51. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
[CORNEAL DISEASES]
2. ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆ
[CORN]
52. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
[CORNEAL DISEASES]
3. ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՅՈՒՂ
[CORN OIL]
53. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՊՂՏՈՐՈՒՄ
[CORNEAL OPACITY]
4. ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՅՈՒՂ
[CORN OIL]
54. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՊՂՏՈՐՈՒՄ
[CORNEAL OPACITY]
5. ԵԳԻՊՏՈՍ
[EGYPT]
55. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՍՏՐՈՄԱ (ՀԵՆՔԱՆՅՈՒԹ)
[CORNEAL STROMA]
6. ԵԳԻՊՏՈՍ
[EGYPT]
56. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՍՏՐՈՄԱ (ՀԵՆՔԱՆՅՈՒԹ)
[CORNEAL STROMA]
7. ԵԶԱՆ ԼԵԶՈՒ
[PLANTAGO]
57. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
[CORNEAL TRANSPLANTATION]
8. ԵԶԱՆ ԼԵԶՈՒ
[PLANTAGO]
58. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
[CORNEAL TRANSPLANTATION]
9. ԵԶՐԱՅԻՆ ԽՈՑ
[MARGINAL ULCER]
59. ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[RINDERPEST VIRUS]
10. ԵԶՐԱՅԻՆ ԽՈՑ
[MARGINAL ULCER]
60. ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[RINDERPEST VIRUS]
11. ԵԹԵՐ ԷԹԻԼԱՅԻՆ
[ETHER, ETHYL]
61. ԵՂՋԵՐԵՆԻ
[CORNEA]
12. ԵԹԵՐ ԷԹԻԼԱՅԻՆ
[ETHER, ETHYL]
62. ԵՂՋԵՐԵՆԻ
[CORNEA]
13. ԵԹԵՐԱՅՈՒՂԵՐ
[OILS, VOLATILE]
63. ԵՂՋԵՐՈՒ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ
[REINDEER]
14. ԵԹԵՐԱՅՈՒՂԵՐ
[OILS, VOLATILE]
64. ԵՂՋԵՐՈՒ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ
[REINDEER]
15. ԵԹԵՐՆԵՐ
[ETHERS]
65. ԵՂՋԵՐՈՒԻ ԵՂՋՅՈՒՐՆԵՐ
[ANTLERS]
16. ԵԹԵՐՆԵՐ
[ETHERS]
66. ԵՂՋԵՐՈՒԻ ԵՂՋՅՈՒՐՆԵՐ
[ANTLERS]
17. ԵԹԵՐՆԵՐ ԲԱՐԴ
[ESTERS]
67. ԵՂՋԵՐՈՒՆԵՐ
[DEER]
18. ԵԹԵՐՆԵՐ ԲԱՐԴ
[ESTERS]
68. ԵՂՋԵՐՈՒՆԵՐ
[DEER]
19. ԵԹԵՐՆԵՐ ՑԻԿԼԻԿ
[ETHERS, CYCLIC]
69. ԵՆԹԱԹԱՂԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ
[SUBFORNICAL ORGAN]
20. ԵԹԵՐՆԵՐ ՑԻԿԼԻԿ
[ETHERS, CYCLIC]
70. ԵՆԹԱԹԱՂԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ
[SUBFORNICAL ORGAN]
21. ԵԹՈՎՊԻԱ
[ETHIOPIA]
71. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
[SUBLINGUAL GLAND]
22. ԵԹՈՎՊԻԱ
[ETHIOPIA]
72. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
[SUBLINGUAL GLAND]
23. ԵԿԱՄՈՒՏ
[INCOME]
73. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBLINGUAL GLAND NEOPLASMS]
24. ԵԿԱՄՈՒՏ
[INCOME]
74. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBLINGUAL GLAND NEOPLASMS]
25. ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿ
[INCOME TAX]
75. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
[HYPOGLOSSAL NERVE]
26. ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿ
[INCOME TAX]
76. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
[HYPOGLOSSAL NERVE]
27. ԵՂԱՆԱԿ
[WEATHER]
77. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՈՍԿՐ
[HYOID BONE]
28. ԵՂԱՆԱԿ
[WEATHER]
78. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՈՍԿՐ
[HYOID BONE]
29. ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ-ՔՈՒՅՐԵՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SIBLING RELATIONS]
79. ԵՆԹԱԼՆԴԱՅԻՆ ԿՅՈՒՐԵՏԱԺ (ՔԵՐԵԼՈՎ ՄԱՔՐԵԼ)
[SUBGINGIVAL CURETTAGE]
30. ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ-ՔՈՒՅՐԵՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SIBLING RELATIONS]
80. ԵՆԹԱԼՆԴԱՅԻՆ ԿՅՈՒՐԵՏԱԺ (ՔԵՐԵԼՈՎ ՄԱՔՐԵԼ)
[SUBGINGIVAL CURETTAGE]
31. ԵՂՈՒՆԳՆԵՐ
[NAILS]
81. ԵՆԹԱԼՈՐՁԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
[SUBMUCOUS PLEXUS]
32. ԵՂՈՒՆԳՆԵՐ
[NAILS]
82. ԵՆԹԱԼՈՐՁԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
[SUBMUCOUS PLEXUS]
33. ԵՂՈՒՆԳՆԵՐ ՆԵՐԱՃԱԾ
[NAILS, INGROWN]
83. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
[SUBMANDIBULAR GLAND]
34. ԵՂՈՒՆԳՆԵՐ ՆԵՐԱՃԱԾ
[NAILS, INGROWN]
84. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
[SUBMANDIBULAR GLAND]
35. ԵՂՈՒՆԳՆԵՐԸ ԿՐԾՈՏԵԼ
[NAIL BITING]
85. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBMANDIBULAR GLAND DISEASES]
36. ԵՂՈՒՆԳՆԵՐԸ ԿՐԾՈՏԵԼ
[NAIL BITING]
86. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBMANDIBULAR GLAND DISEASES]
37. ԵՂՈՒՆԳՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ
[NAILS, MALFORMED]
87. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBMANDIBULAR GLAND NEOPLASMS]
38. ԵՂՈՒՆԳՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ
[NAILS, MALFORMED]
88. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBMANDIBULAR GLAND NEOPLASMS]
39. ԵՂՈՒՆԳՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[NAILS DISEASES]
89. ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ ՆԵՐԹՈՐԱՆՔ
[SUBDURAL EFFUSION]
40. ԵՂՈՒՆԳՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[NAILS DISEASES]
90. ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ ՆԵՐԹՈՐԱՆՔ
[SUBDURAL EFFUSION]
41. ԵՂՋԱՑԱՆ
[URTICARIA]
91. ԵՆԹԱԿՊՈՒՄԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ
[SUBCOMMISSURAL ORGAN]
42. ԵՂՋԱՑԱՆ
[URTICARIA]
92. ԵՆԹԱԿՊՈՒՄԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ
[SUBCOMMISSURAL ORGAN]
43. ԵՂՋԱՑԱՆ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ
[URTICARIA PIGMENTOSA]
93. ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ
[SAPHENOUS VEIN]
44. ԵՂՋԱՑԱՆ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ
[URTICARIA PIGMENTOSA]
94. ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ
[SAPHENOUS VEIN]
45. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՅՏՈՒՑ
[CORNEAL EDEMA]
95. ԵՆԹԱՄԻՏՈԽՈՆԴՐԻԱԼ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ
[SUBMITOCHONDRIAL PARTICLES]
46. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՅՏՈՒՑ
[CORNEAL EDEMA]
96. ԵՆԹԱՄԻՏՈԽՈՆԴՐԻԱԼ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ
[SUBMITOCHONDRIAL PARTICLES]
47. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
[CORNEAL DYSTROPHIES, HEREDITARY]
97. ԵՆԹԱՆՐԱԿԱ-ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ "ԿՈՂՈՊՏՄԱՆ"ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME]
48. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
[CORNEAL DYSTROPHIES, HEREDITARY]
98. ԵՆԹԱՆՐԱԿԱ-ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ "ԿՈՂՈՊՏՄԱՆ"ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME]
49. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԽՈՑ
[CORNEAL ULCER]
99. ԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ
[SUBCLAVIAN VEIN]
50. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԽՈՑ
[CORNEAL ULCER]
100. ԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ
[SUBCLAVIAN VEIN]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM