English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AB AC AD AE AF AG AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AZ
ANA ANC AND ANE ANG ANH ANI ANK ANN ANO ANS ANT ANU ANX
selected terms: 310 page 1 of 4

1. ANABASINE
[ԱՆԱԲԱԶԻՆ]
51. ANEMIA, HEMOLYTIC, CONGENITAL
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ԲՆԱԾԻՆ]
2. ANABOLIC STEROIDS
[ԱՆԱԲՈԼԻԿ ՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ (ՆՅՈՒԹԱԳՈՅԱՑՆՈՂ ՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ)]
52. ANEMIA, HEMOLYTIC, CONGENITAL NONSPHEROCYTIC
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱԾԻՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ՈՉ ԳՆԴԱԲՋՋԱՅԻՆ]
3. ANAEROBIC THRESHOLD
[ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ (ԱՆԱԵՐՈԲԱՅԻՆ) ՍԱՀՄԱՆ]
53. ANEMIA, HYPOCHROMIC
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻԶԷՐԻՏՐՈՑԻՏՈՊՈԵՏԻԿ]
4. ANAEROBIOSIS
[ԱՆՕԴԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆԱԵՐՈԲԻՈԶ)]
54. ANEMIA, MACROCYTIC
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՄԱԿՐՈԱԲՋՋԱՅԻՆ]
5. ANAL GLAND NEOPLASMS
[ՀԵՏԱՆՑՔԱՅԻՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒՄՆԵՐ]
55. ANEMIA, MEGALOBLASTIC
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՇՈՐԱԲՋՋԱՅԻՆ]
6. ANAL SACS
[ՀԵՏԱՆՑՔԱՅԻՆ ՊԱՐԿԵՐ]
56. ANEMIA, MYELOPHTHISIC
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԵԼՈՖՏԻԶԱՅԻՆ]
7. ANAL STAGE
[ՀԵՏԱՆՑՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼ]
57. ANEMIA, NEONATAL
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ]
8. ANALEPTICS
[ՑԱՎԱԶՐԿՈՂՆԵՐ]
58. ANEMIA, PERNICIOUS
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՐՆԻՑԻՈԶ]
9. ANALGESIA
[ԱՆԱԼԳԵԶԻԱ (ԱՆՑԱՎԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)]
59. ANEMIA, REFRACTORY
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՖՐԱԿՏԵՐԱՅԻՆ]
10. ANALGESIA, CONGENITAL
[ԱՆԱԼԳԵԶԻԱ ԲՆԱԾԻՆ]
60. ANEMIA, REFRACTORY, WITH EXCESS OF BLASTS
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՖՐԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԲԼԱՍՏՆԵՐՈՎ]
11. ANALGESIA, EPIDURAL
[ԱՆԱԼԳԵԶԻԱ (ԱՆՑԱՎԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ) ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ]
61. ANEMIA, SICKLE CELL
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԳԱՂԱԲՋՋԱՅԻՆ]
12. ANALGESICS
[ՑԱՎԱԶՐԿՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
62. ANEMIA, SIDEROBLASTIC
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԱԹԱԲՋՋԱՅԻՆ]
13. ANALGESICS, ADDICTIVE
[ՑԱՎԱԶՐԿՈՂ ՆԱՐԿՈՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
63. ANENCEPHALY
[ԱՆԷՆՑԵՖԱԼԻԱ]
14. ANALYSIS OF VARIANCE
[ԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՑՐԵԼՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)]
64. ANESTHESIA
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ]
15. ANALYTIC STUDIES (EPIDEMIOLOGY) (NON MESH)
[ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ�(ԷՊԻԴԵՄԻՈԼՈԳԻԱ) (ԱՐՏ)]
65. ANESTHESIA ADJUVANTS
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ՆՊԱՍՏԻՉՆԵՐ (ԱԴՅՈՒՎԱՆՏՆԵՐ)]
16. ANAPHASE
[ԱՆԱՖԱԶ]
66. ANESTHESIA AND ANALGESIA (NON MESH)
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԵՎ ՑԱՎԱԶՐԿՈՒՄ (ԱՐՏ)]
17. ANAPHYLATOXINS
[ԱՆԱՖԻԼԱՏՈՔՍԻՆ]
67. ANESTHESIA DEPARTMENT, HOSPITAL
[ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ]
18. ANAPHYLAXIS
[ԱՆԱՖԻԼԱԿՍԻԱ]
68. ANESTHESIA, CAUDAL
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՍՐԲՈՍԿՐԱՅԻՆ]
19. ANAPLASIA
[ԱՆԱՊԼԱԶԻԱ (ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԱՂԱՎԱՂՎԱԾ)]
69. ANESTHESIA, CLOSED-CIRCUIT
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՓԱԿ ՇՂԹԱՅՈՎ]
20. ANAPLASMATACEAE INFECTIONS
[ՎԱՐԱԿՆԵՐ ANAPLASMATACEAE]
70. ANESTHESIA, CONDUCTION
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ]
21. ANAPLASMOSIS
[ԱՆԱՊԼԱԶՄՈԶ]
71. ANESTHESIA, DENTAL
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ]
22. ANASTOMOSIS, ROUX-EN-Y
[ԱՆԱՍՏՈՄՈԶ Y-ԱՁԵՎ ԸՍՏ ՌՈՒ-Ի]
72. ANESTHESIA, EPIDURAL
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ]
23. ANASTOMOSIS, SURGICAL
[ԱՆԱՍՏՈՄՈԶ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ]
73. ANESTHESIA, GENERAL
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ]
24. ANATOMY
[ԱՆԱՏՈՄԻԱ]
74. ANESTHESIA, INHALATION
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԻՆՀԱԼԱՑԻՈՆ (ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՅԻՆ)]
25. ANATOMY, ARTISTIC
[ԱՆԱՏՈՄԻԱ ՊԼԱՍՏԻԿԱԿԱՆ]
75. ANESTHESIA, INTRATRACHEAL
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՆԵՐՇՆՉԱՓՈՂԱՅԻՆ]
26. ANATOMY, COMPARATIVE
[ԱՆԱՏՈՄԻԱ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ]
76. ANESTHESIA, INTRAVENOUS
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ]
27. ANATOMY, REGIONAL
[ԱՆԱՏՈՄԻԱ ՄԱՍՆԱՎՈՐ]
77. ANESTHESIA, LOCAL
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՏԵՂԱՅԻՆ]
28. ANATOMY, VETERINARY
[ԱՆԱՏՈՄԻԱ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ]
78. ANESTHESIA, OBSTETRICAL
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱՅԻՆ]
29. ANCILLARY SERVICES, HOSPITAL
[ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
79. ANESTHESIA, RECTAL
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ]
30. ANCROD
[ԱՆԿՐՈԴ]
80. ANESTHESIA, SPINAL
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ]
31. ANCYLOSTOMA
[ԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄՆԵՐ]
81. ANESTHESIOLOGY
[ԱՆԶԳԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
32. ANCYLOSTOMIASIS
[ԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄՈԶ]
82. ANESTHETICS
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ]
33. ANDORRA
[ԱՆԴՈՐԱ]
83. ANESTHETICS, DISSOCIATIVE
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ՈՒՂԵՂԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՃԵՂՔՈՒՄ (ԴԻՍՈՑԻԱՑԻԱ)]
34. ANDROGEN ANTAGONISTS
[ԱՆԴՐՈԳԵՆՆԵՐԻ ԱՆՏԱԳՈՆԻՍՏՆԵՐ (ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ)]
84. ANESTHETICS, LOCAL
[ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ]
35. ANDROGEN-BINDING PROTEINS
[ԱՆԴՐՈԳԵՆ-ՄԻԱՑՆՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ]
85. ANESTRUS
[ԱՆԵՍՏՐՈՒՍ]
36. ANDROGENS
[ԱՆԴՐՈԳԵՆՆԵՐ]
86. ANETHOLE TRITHIONE
[ԱՆԵՏՈԼ ՏՐԻՏԻՈՆ]
37. ANDROGENS, SYNTHETIC
[ԱՆԴՐՈԳԵՆՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ]
87. ANEUPLOIDY
[ԱՆԵՈՒՊԼՈԴԻԱ]
38. ANDROSTADIENES
[ԱՆԴՐՈՍՏԱԴԻԵՆՆԵՐ]
88. ANEURISM, DISSECTING
[ԱՆԵՎՐԻԶՄ (ԱՆՈԹԱԼԱՅՆԱՆՔ) ՇԵՐՏԱԶԱՏՎՈՂ]
39. ANDROSTANES
[ԱՆԴՐՈՍՏԱՆՆԵՐ]
89. ANEURISM, INFECTED
[ԱՆԵՎՐԻԶՄ (ԱՆԵՎՐԻԶՄ) ՎԱՐԱԿՎԱԾ]
40. ANDROSTANOLS
[ԱՆԴՐՈՍՏԱՆՈԼՆԵՐ]
90. ANEURYSM
[ԱՆԵՎՐԻԶՄ (ԱՆՈԹԱԼԱՅՆԱՆՔ)]
41. ANDROSTATRIENES
[ԱՆԴՐՈՍՏԱՏՐԻԵՆՆԵՐ]
91. ANGER
[ԶԱՅՐՈՒՅԹ]
42. ANDROSTENEDIONE
[ԱՆԴՐՈՍՏԵՆԴԻՈԼՆԵՐ]
92. ANGINA PECTORIS
[ՍՏԵՆՈԿԱՐԴԻԱ (ՍՐՏԱՀԵՂՁՈՒԿ)]
43. ANDROSTENES
[ԱՆԴՐՈՍՏԵՆՆԵՐ]
93. ANGINA PECTORIS, UNSTABLE
[ՍՏԵՆՈԿԱՐԴԻԱ ԱՆԿԱՅՈՒՆ]
44. ANDROSTENOLS
[ԱՆԴՐՈՍՏԵՆՈԼՆԵՐ]
94. ANGINA PECTORIS, VARIANT
[ՍՏԵՆՈԿԱՐԴԻԱ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ]
45. ANDROSTERONE
[ԱՆԴՐՈՍՏԵՐՈՆ]
95. ANGIOCARDIOGRAPHY
[ԱՆՈԹԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]
46. ANECDOTES
[ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐ]
96. ANGIOGENESIS FACTOR
[ԱՆՈԹԱԾԱԳՄԱՆ (ԱՆԳԻՈԳԵՆԵԶԻ) ԳՈՐԾՈՆ]
47. ANEMIA
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ]
97. ANGIOGRAPHY
[ԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]
48. ANEMIA, APLASTIC
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊԼԱՍՏԻԿ]
98. ANGIOGRAPHY, DIGITAL SUBTRACTION
[ԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՆՄԱՆ ՄԵԹՈԴ]
49. ANEMIA, HEMOLYTIC
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ]
99. ANGIOKERATOMA
[ԱՆՈԹԱԵՂՋԵՐԱՑՈՒՄ (ԱՆԳԻՈԿԵՐԱՏՈՄԱ)]
50. ANEMIA, HEMOLYTIC, AUTOIMMUNE
[ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆԱՅԻՆ]
100. ANGIOKERATOMA CORPORIS DIFFUSUM
[ԱՆՈԹԱԵՂՋԵՐԱՑՈՒՄ (ԱՆԳԻՈԿԵՐԱՏՈՄԱ) ԻՐԱՆԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM