Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱԽՈ ԱԽՏ
selected terms: 22 page 1 of 1

1. ԱԽՈՆԴՐՈՊԼԱԶԻԱ
[ACHONDROPLASIA]
12. ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ (ԱՐՏ)
[PATHOLOGIC PROCESSES (NON MESH)]
2. ԱԽՈՆԴՐՈՊԼԱԶԻԱ
[ACHONDROPLASIA]
13. ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[PATHOLOGY]
3. ԱԽՈՐԺԱԿ
[APPETITE]
14. ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[PATHOLOGY]
4. ԱԽՈՐԺԱԿ
[APPETITE]
15. ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[PATHOLOGY, VETERINARY]
5. ԱԽՈՐԺԱԿԻ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[APPETITE REGULATION]
16. ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[PATHOLOGY, VETERINARY]
6. ԱԽՈՐԺԱԿԻ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
[APPETITE REGULATION]
17. ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
[PATHOLOGY, CLINICAL]
7. ԱԽՈՐԺԱԿԻ ՍԱՆՁԱՐՁԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱԿԱԲՆԱԿԱՆ)
[PICA]
18. ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
[PATHOLOGY, CLINICAL]
8. ԱԽՈՐԺԱԿԻ ՍԱՆՁԱՐՁԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱԿԱԲՆԱԿԱՆ)
[PICA]
19. ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[PATHOLOGY, SURGICAL]
9. ԱԽՏԱԲԱՆԱ-ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
[PATHOLOGY DEPARTMENT, HOSPITAL]
20. ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[PATHOLOGY, SURGICAL]
10. ԱԽՏԱԲԱՆԱ-ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
[PATHOLOGY DEPARTMENT, HOSPITAL]
21. ԱԽՏԱՀԱՏՈՒՄ ԿԱՅԾԱԿԻՑ
[LIGHTNING INJURIES]
11. ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ (ԱՐՏ)
[PATHOLOGIC PROCESSES (NON MESH)]
22. ԱԽՏԱՀԱՏՈՒՄ ԿԱՅԾԱԿԻՑ
[LIGHTNING INJURIES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM