Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱԾԽ
selected terms: 50 page 1 of 1

1. ԱԾԽԱԹԹՈՒ
[CARBONIC ACID]
26. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՀԱԼՈԳԵՆԱՑՎԱԾ
[HYDROCARBONS, HALOGENATED]
2. ԱԾԽԱԹԹՈՒ
[CARBONIC ACID]
27. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՀՈՏԱՎԵՏ
[HYDROCARBONS,AROMATIC (NON MESH)]
3. ԱԾԽԱԾԻՆ
[CARBON]
28. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՀՈՏԱՎԵՏ
[HYDROCARBONS,AROMATIC (NON MESH)]
4. ԱԾԽԱԾԻՆ
[CARBON]
29. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՅՈԴ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐ
[HYDROCARBONS, IODINATED]
5. ԱԾԽԱԾԻՆ ՔԱՌԱՔԼՈՐԱՅԻՆ
[CARBON TETRACHLORIDE]
30. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՅՈԴ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐ
[HYDROCARBONS, IODINATED]
6. ԱԾԽԱԾԻՆ ՔԱՌԱՔԼՈՐԱՅԻՆ
[CARBON TETRACHLORIDE]
31. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՔԼՈՐԱՑՎԱԾ
[HYDROCARBONS, CHLORINATED]
7. ԱԾԽԱԾԻՆ ՕՔՍԻԴՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ
[CARBON MONOXIDE POISONING]
32. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՔԼՈՐԱՑՎԱԾ
[HYDROCARBONS, CHLORINATED]
8. ԱԾԽԱԾԻՆ ՕՔՍԻԴՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ
[CARBON MONOXIDE POISONING]
33. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՖՏՈՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
[HYDROCARBONS, FLUORINATED]
9. ԱԾԽԱԾԻՆ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[CARBON RADIOISOTOPES]
34. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՖՏՈՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
[HYDROCARBONS, FLUORINATED]
10. ԱԾԽԱԾԻՆ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[CARBON RADIOISOTOPES]
35. ԱԾԽԱՋՐԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆԱԾԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[CARBOHYDRATE METABOLISM , INBORN ERRORS]
11. ԱԾԽԱԾԻՆ,ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[CARBON ISOTOPES]
36. ԱԾԽԱՋՐԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆԱԾԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[CARBOHYDRATE METABOLISM , INBORN ERRORS]
12. ԱԾԽԱԾԻՆ,ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[CARBON ISOTOPES]
37. ԱԾԽԱՋՐԵՐ
[CARBOHYDRATES]
13. ԱԾԽԱԾՆԻ ԴԻՕՔՍԻԴ
[CARBON DIOXIDE]
38. ԱԾԽԱՋՐԵՐ
[CARBOHYDRATES]
14. ԱԾԽԱԾՆԻ ԴԻՕՔՍԻԴ
[CARBON DIOXIDE]
39. ԱԾԽԱՋՐԵՐ ԵՎ ՀԻՊՈԳԼԻԿԵՄԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[CARBOHYDRATES AND HYPOGL YCEMIC AGENTS (NON MESH)]
15. ԱԾԽԱԾՆԻ ՄՈՆՕՔՍԻԴ
[CARBON MONOXIDE]
40. ԱԾԽԱՋՐԵՐ ԵՎ ՀԻՊՈԳԼԻԿԵՄԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[CARBOHYDRATES AND HYPOGL YCEMIC AGENTS (NON MESH)]
16. ԱԾԽԱԾՆԻ ՄՈՆՕՔՍԻԴ
[CARBON MONOXIDE]
41. ԱԾԽԱՋՐԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ
[DIETARY CARBOHYDRATES]
17. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ
[HYDROCARBONS]
42. ԱԾԽԱՋՐԵՐ ՍՆՆԴԱՅԻՆ
[DIETARY CARBOHYDRATES]
18. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ
[HYDROCARBONS]
43. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ԻԶՈՄԵՐԱԶՆԵՐ
[CARBOHYDRATE ISOMERASES]
19. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԱԼԻՑԻԿԼԻԿԱՅԻՆ
[HYDROCARBONS, ALICYCLIC (NON MESH)]
44. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ԻԶՈՄԵՐԱԶՆԵՐ
[CARBOHYDRATE ISOMERASES]
20. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԱԼԻՑԻԿԼԻԿԱՅԻՆ
[HYDROCARBONS, ALICYCLIC (NON MESH)]
45. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
[CARBOHYDRATE CONFORMATION]
21. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԱՑԻԿԼԻԿԱԿԱՆ
[HYDROCARBONS, ACYCLIC (NON MESH)]
46. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
[CARBOHYDRATE CONFORMATION]
22. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԱՑԻԿԼԻԿԱԿԱՆ
[HYDROCARBONS, ACYCLIC (NON MESH)]
47. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[CARBOHYDRATE SEQUENCE]
23. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԲՐՈՄԱՑՎԱԾ
[HYDROCARBONS, BROMINATED]
48. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[CARBOHYDRATE SEQUENCE]
24. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ԲՐՈՄԱՑՎԱԾ
[HYDROCARBONS, BROMINATED]
49. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ
[CARBOHYDRATE DEHYDROGENASES]
25. ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ ՀԱԼՈԳԵՆԱՑՎԱԾ
[HYDROCARBONS, HALOGENATED]
50. ԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ
[CARBOHYDRATE DEHYDROGENASES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM