Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՐ ԵՔ
ԵՂԱ ԵՂԲ ԵՂՈՒ ԵՂՋ
selected terms: 28 page 1 of 1

1. ԵՂՋԱՑԱՆ
[URTICARIA]
15. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՍՏՐՈՄԱ (ՀԵՆՔԱՆՅՈՒԹ)
[CORNEAL STROMA]
2. ԵՂՋԱՑԱՆ
[URTICARIA]
16. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՍՏՐՈՄԱ (ՀԵՆՔԱՆՅՈՒԹ)
[CORNEAL STROMA]
3. ԵՂՋԱՑԱՆ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ
[URTICARIA PIGMENTOSA]
17. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
[CORNEAL TRANSPLANTATION]
4. ԵՂՋԱՑԱՆ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ
[URTICARIA PIGMENTOSA]
18. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
[CORNEAL TRANSPLANTATION]
5. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՅՏՈՒՑ
[CORNEAL EDEMA]
19. ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[RINDERPEST VIRUS]
6. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՅՏՈՒՑ
[CORNEAL EDEMA]
20. ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՆՏԱԽՏԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[RINDERPEST VIRUS]
7. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
[CORNEAL DYSTROPHIES, HEREDITARY]
21. ԵՂՋԵՐԵՆԻ
[CORNEA]
8. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
[CORNEAL DYSTROPHIES, HEREDITARY]
22. ԵՂՋԵՐԵՆԻ
[CORNEA]
9. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԽՈՑ
[CORNEAL ULCER]
23. ԵՂՋԵՐՈՒ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ
[REINDEER]
10. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԽՈՑ
[CORNEAL ULCER]
24. ԵՂՋԵՐՈՒ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ
[REINDEER]
11. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
[CORNEAL DISEASES]
25. ԵՂՋԵՐՈՒԻ ԵՂՋՅՈՒՐՆԵՐ
[ANTLERS]
12. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
[CORNEAL DISEASES]
26. ԵՂՋԵՐՈՒԻ ԵՂՋՅՈՒՐՆԵՐ
[ANTLERS]
13. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՊՂՏՈՐՈՒՄ
[CORNEAL OPACITY]
27. ԵՂՋԵՐՈՒՆԵՐ
[DEER]
14. ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՊՂՏՈՐՈՒՄ
[CORNEAL OPACITY]
28. ԵՂՋԵՐՈՒՆԵՐ
[DEER]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM