English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P PA PE PH PI PL PN PO PR PS PT PU PY
PUB PUE PUL PUN PUP PUR PUT PUV
selected terms: 75 page 1 of 1

1. PUBERTY
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ]
39. PULMONARY VALVE
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՓԱԿԱՆ]
2. PUBERTY,DELAYED
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՈՒՇԱՑՈՒՄ]
40. PULMONARY VALVE INSUFFICIENCY
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
3. PUBERTY,PRECOCIOUS
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ ՎԱՂԱԺԱՄ]
41. PULMONARY VALVE STENOSIS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ (ՍՏԵՆՈԶ)]
4. PUBIC BONE
[ՑԱՅԼՈՍԿՐ]
42. PULMONARY VEINS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ]
5. PUBIC SYMPHYSIS
[ՑԱՅԼԱՀՈԴ]
43. PULMONARY VENO-OCCLUSIVE DISEASE
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԵՐԱԿԱ-ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
6. PUBLIC ASSISTANCE
[ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՊԱՍՏ]
44. PULMONARY WEDGE PRESSURE
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՈՒՄ ԽՑԱՆՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՃՆՇՈՒՄ]
7. PUBLIC FACILITIES (NON MESH)
[ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)]
45. PULPECTOMY
[ԿԱԿՂԵՆՈՒ ՀԵՌԱՑՈՒՄ]
8. PUBLIC HEALTH
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ]
46. PULPITIS
[ՊՈՒԼՊԻՏ]
9. PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ]
47. PULPOTOMY
[ԿԱԿՂԵՆՈՒ ՀԱՏՈՒՄ]
10. PUBLIC HEALTH DENTISTRY
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
48. PULSATILE FLOW
[ՊԵՐՖՈՒԶԻԱ ԲԱԲԱԽՈՂ]
11. PUBLIC HEALTH NURSING
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ]
49. PULSE
[ԱՆՈԹԱԶԱՐԿ]
12. PUBLIC HEALTH PRACTICE (NON MESH)
[ՊՐԱԿՏԻԿԱ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ (ԱՐՏ)]
50. PULSE RADIOLYSIS
[ԻՄՊՈՒԼՍԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈԼԻԶ]
13. PUBLIC HOUSING
[ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՔԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ]
51. PUNCHED-CARD SYSTEMS
[ՀԱՇՎԱՐԿԱ-ՊԵՐՖԵՐԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ]
14. PUBLIC OPINION
[ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔ]
52. PUNCTURES
[ՊՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ]
15. PUBLIC POLICY
[ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
53. PUNISHMENT
[ՊԱՏԻԺ]
16. PUBLIC RELATIONS
[ԿԱՊ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ]
54. PUPA
[ՀԱՐՍՆՅԱԿ (ԿԵՆՍ)]
17. PUBLICATIONS (NON MESH)
[ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)]
55. PUPIL
[ԲԻԲ]
18. PUBLISHING
[ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ]
56. PUPILLARY FUNCTIONS, ABNORMAL
[ԲԲԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
19. PUERPERAL DISORDERS
[ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
57. PURCHASING, HOSPITAL
[ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ]
20. PUERPERAL INFECTION
[ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՎԱՐԱԿ]
58. PURINE NUCLEOSIDES
[ՊՈՒՐԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ]
21. PUERPERIUM
[ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆ]
59. PURINE NUCLEOTIDES
[ՊՈՒՐԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ]
22. PUERTO RICO
[ՊՈՒԵՐՏՈ-ՌԻԿՈ]
60. PURINE-NUCLEOSIDE PHOSPHORYLASE
[ՊՈՒՐԻՆՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶՆԵՐ]
23. PULMONARY ADENOMATOSIS, OVINE
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԱԴԵՆՈՄԱՏՈԶ ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ]
61. PURINE-PYRIMIDINE METABOLISM,INBORN ERRORS
[ՊՈՒՐԻՆ-ՊԻՉԻՄԻԴԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆԱԾԻՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ]
24. PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSIS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԱԼՎԵՈԼԱՅԻՆ ՊՐՈՏԵԻՆՈԶ]
62. PURINES
[ՊՈՒՐԻՆՆԵՐ]
25. PULMONARY ALVEOLI
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԱԼՎԵՈԼՆԵՐ (ԹՈՔԱԲՇՏԵՐ)]
63. PURINONES
[ՊՈՒՐԻՆՈՆՆԵՐ]
26. PULMONARY ARTERY
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ]
64. PURKINJE CELLS
[ՊՈՒՐԿԻՆՅԵՐԻ ԲՋԻՋՆԵՐ]
27. PULMONARY CIRCULATION
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ]
65. PURKINJE FIBERS
[ՊՈՒՐԿԻՆՅԵՐԻ ԹԵԼԻԿՆԵՐ]
28. PULMONARY DISEASE
[ԹՈՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
66. PUROMYCIN
[ՊՈՒՐՈՄԻՑԻՆ]
29. PULMONARY EDEMA
[ԹՈՔԵՐԻ ԱՅՏՈՒՑ]
67. PUROMYCIN AMINONUCLEOSIDE
[ՊՈՒՐՈՄԻՑԻՆԻ ԱՄԻՆԱՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴ]
30. PULMONARY EMBOLISM
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԷՄԲՈԼԻԱ]
68. PURPURA
[ԾԻՐԱՆԱՑԱՆ , ՊՈՒՐՊՈՒՐԱ]
31. PULMONARY EMPHYSEMA
[ԷՄՖԻԶԵՄԱ ԹՈՔԵՐԻ]
69. PURPURA, HYPERGLOBULINEMIC
[ԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ԳԵՐԳԼՈԲՈՒԼԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ]
32. PULMONARY EOSINOPHILIA
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԷՈԶԻՆՈՖԻԼԻԱ]
70. PURPURA, SCHOENLEIN-HENOCH
[ԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ՇԵՆԼԵՅՆ-ՀԵՆՈԽԻ]
33. PULMONARY FIBROSIS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՖԻԲՐՈԶ (ԹԵԼՔԱԽՏ)]
71. PURPURA, THROMBOCYTOPENIC
[ԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ԹՐՈՄԲՈՑԻՏՈՊԵՆԻԱԿԱՆ]
34. PULMONARY GAS EXCHANGE
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԳԱԶԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ]
72. PURPURA, THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC
[ԾԻՐԱՆԱՑԱՆ ԹՐՈՄԲԱՅԻՆ ԹՐՈՄԲՈՑԻՏՈՊԵՆԻԱԿԱՆ]
35. PULMONARY HEART
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՍԻՐՏ]
73. PURSUIT, SMOOTH
[ԱՉՔԻ ՍԱՀՈՒՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ]
36. PULMONARY STRETCH RECEPTORS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՁԳՄԱՆ ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ]
74. PUTRESCINE
[ՊՈՒՏՐԵՍՑԻՆ]
37. PULMONARY SUBVALVULAR STENOSIS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԵՆԹԱՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՆԵՂԱՑՈՒՄ ՍՏԵՆՈԶ)]
75. PUVA THERAPY
[ՊՈՒՎԱ-ԹԵՐԱՊԻԱ]
38. PULMONARY SURFACTANTS
[ԹՈՔԱՅԻՆ ՍՈՒՐՖԱԿՏԱՆՏ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM