English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AB AC AD AE AF AG AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AZ
selected terms: 1,266 page 1 of 13

1. ABATE
[ԱԲԱՏ]
51. ACCIDENTS
[ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ]
2. ABBREVIATIONS
[ՀԱՊԱՎՈՒՄ]
52. ACCIDENTS, AVIATION
[ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ ՕԴԱՅԻՆ]
3. ABDOMEN
[ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉ]
53. ACCIDENTS, HOME
[ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ]
4. ABDOMEN, ACUTE
[ՍՈՒՐ ՈՐՈՎԱՅՆ]
54. ACCIDENTS, OCCUPATIONAL
[ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ]
5. ABDOMINAL INJURIES
[ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
55. ACCIDENTS, TRAFFIC
[ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ]
6. ABDOMINAL NEOPLASMS
[ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
56. ACCLIMATIZATION
[ՕԴԸՆՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԿԼԻՄԱՏԻԶԱՑԻԱ)]
7. ABDOMINAL PAIN
[ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉ, ՑԱՎԵՐ]
57. ACCOMMODATION, OCULAR
[ՀԱՐՄԱՐՈՒՄ (ԱԿՈՄՈԴԱՑԻԱ) ԱՉՔԻ]
8. ABDOMINAL WALL
[ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՊԱՏ]
58. ACCOUNTING
[ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ]
9. ABDUCENS NERVE
[ԶԱՏՈՂ ՆՅԱՐԴ]
59. ACCOUNTS PAYABLE AND RECEIVABLE
[ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ԵՎ ԴԵԲԻՏՈՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ]
10. ABELSON LEUKEMIA VIRUS
[ԱԲԵԼՍՈՆԻ ԼԵՅԿԵՄԻԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ]
60. ACCREDITATION
[ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ (ԱԿՐԵԴԻՏԱՑԻԱ) ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ]
11. ABETALIPOPROTEINEMIA
[ԱԲԵՏԱԼԻՊՈՊՐՈՏԵՆԻԵՄԻԱ]
61. ACCULTURATION
[ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ԱՍԻՄԻԼՅԱՑԻԱ]
12. ABNORMALITIES
[ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ)]
62. ACEBUTOLOL
[ԱՑԵԲՈՒՏՈԼՈԼ]
13. ABNORMALITIES, DRUG-INDUCED
[ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ԴԵՂՈՐԱՅՔՈՎ]
63. ACECLIDINE
[ԱՑԵԿԼԻԴԻՆ]
14. ABNORMALITIES, MULTIPLE
[ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ԲԱԶՄԱԿԻ]
64. ACEDAPSONE
[ԱՑԵԴԱՊՍՈՆ]
15. ABNORMALITIES, RADIATION-INDUCED
[ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՄԲ]
65. ACENAPHTHENES
[ԱՑԵՆԱՖՏԵՆՆԵՐ]
16. ABO BLOOD-GROUP SYSTEM
[ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ABO ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ]
66. ACEPROMAZINE
[ԱՑԵՏԱԶԻՆ]
17. ABOMASUM
[ԽՃՈՂԱԿ (ՈՐՈՃՈՂՆԵՐԻ ՍՏԱՄՈՔՍԻ)]
67. ACETABULARIA
[ԱՑԵՏԱԲՈՒԼԱՐԻԱ]
18. ABORTIFACIENT AGENTS
[ՎԻԺՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ]
68. ACETABUTONE
[ԱՑԵՏԱԲՈՒՏՈՆ]
19. ABORTIFACIENT AGENTS, NON-STEROIDAL
[ՎԻԺՈՒՄԱՅԻՆ ՈՉ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴԵՂՈՐԱՅՔ]
69. ACETALDEHYDE
[ԱՑԵՏԱԼԴԵՀԻԴ]
20. ABORTIFACIENT AGENTS, STEROIDAL
[ՎԻԺՈՒՄԱՅԻՆ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴԵՂՈՐԱՅՔ]
70. ACETALS
[ԱՑԵՏԱԼԻ]
21. ABORTION
[ՎԻԺՈՒՄ]
71. ACETAMIDES
[ԱՑԵՏԱՄԻԴՆԵՐ]
22. ABORTION, CRIMINAL
[ՎԻԺՈՒՄ ՔՐԵԱԾԻՆ (ԿՐԻՄԻՆԱԼ)]
72. ACETAMINOPHEN
[ԱՑԵՏԱՄԻՆՈՖԵՆ]
23. ABORTION, EUGENIC
[ՎԻԺՈՒՄ ԵՎԳԵՆԻԱԿԱՆ]
73. ACETANILIDES
[ԱՑԵՏԱՆԻԼԻԴՆԵՐ]
24. ABORTION, HABITUAL
[ՎԻԺՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՒՅԹԱՅԻՆ]
74. ACETATE KINASE
[ԱՑԵՏԱՏԿԻՆԱԶ]
25. ABORTION, INCOMPLETE
[ՎԻԺՈՒՄ ԹԵՐԻ]
75. ACETATES
[ԱՑԵՏԱՏՆԵՐ]
26. ABORTION, INDUCED
[ՎԻԺՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ]
76. ACETAZOLAMIDE
[ԱՑԵՏԱԶՈԼԱՄԻԴ]
27. ABORTION, LEGAL
[ՎԻԺՈՒՄ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ]
77. ACETIC ACID ESTERS
[ՔԱՑԱԽԱԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ]
28. ABORTION, MISSED
[ՎԻԺՈՒՄ ՉԿԱՅԱՑԱԾ]
78. ACETIC ACIDS
[ՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒՆԵՐ]
29. ABORTION, SEPTIC
[ՎԻԺՈՒՄ ՎԱՐԱԿՎԱԾ]
79. ACETIC ANHYDRIDES
[ՔԱՑԱԽԱԹԹՎԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ]
30. ABORTION, THERAPEUTIC
[ՎԻԺՈՒՄ ԲՈՒԺԱԿԱՆ]
80. ACETYL COA ACETYLTRANSFERASE
[ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ]
31. ABORTION, THREATENED
[ՎԻԺՈՒՄ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ]
81. ACETYL COA ACYLTRANSFERASE
[ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ]
32. ABORTION, VETERINARY
[ՎԻԺՈՒՄ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ]
82. ACETYL COA CARBOXYLASE
[ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ]
33. ABREACTION
[ՀՈՒՅԶԱՅԻՆ ԼԻՑՔԱԹԱՓՈՒՄ (ԹՈՒԼԱՑՈՒՄ)]
83. ACETYL COA HYDROLASE
[ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ՀԻԴՐՈԼԱԶ]
34. ABRIN
[ԱԲՐԻՆ]
84. ACETYL COENZYME A
[ԱՑԵՏԻԼԿՈԷՆԶԻՄ A]
35. ABRUPTIO PLACENTAE
[ԸՆԿԵՐՔԻ ՎԱՂԱԺԱՄ ՇԵՐՏԱԶԱՏՈՒՄ]
85. ACETYL COENZYME A SYNTHETASE
[ԱՑԵՏԻԼԿՈԷՆԶԻՄ Ա ՍԻՆԹԵՏԱԶ]
36. ABSCESS
[ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ (ԱԲՍՑԵՍ)]
86. ACETYLATION
[ԱՑԵՏԻԼԱՑՈՒՄ]
37. ABSCISSINS
[ԱԲՍՑԻՍՆԵՐ]
87. ACETYLCARNITINE
[ԱՑԵՏԻԼԿԱՐՆԻՏԻՆ]
38. ABSENTEISM
[ԽՈՒՍԱՓԱՆՔ (ԱԲՍԵՆՏԵԻԶՄ)]
88. ACETYLCHOLINE
[ԱՑԵՏԻԼԽՈԼԻՆ]
39. ABSORPTION
[ԿԼԱՆՈՒՄ (ԱԲՍՈՐԲՑԻԱ)]
89. ACETYLCHOLINESTERASE
[ԱՑԵՏԻԼԽՈԼԻՆԷՍՏԵՐԱԶ]
40. ABSORTIOMETRY, PHOTON
[ԿԼԱՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԼԱՆՈՄԵՏՐԻԱ) ՖՈՏՈՆԱՅԻՆ]
90. ACETYLDIGITOXINS
[ԱՑԵՏԻԼԴԻԳԻԴՏՈՔՍԻՆՆԵՐ]
41. ABSTRACTING AND INDEXING
[ՍԵՂՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՍԻՉԱՎՈՐՈՒՄ (ԻՆԴԵՔՍԱՎՈՐՈՒՄ)]
91. ACETYLDIGOXINS
[ԱՑԵՏԻԼԴԻԳՈՔՍԻՆՆԵՐ]
42. ACACIA
[ԱԿԱՑԻԱ]
92. ACETYLENE
[ԱՑԵՏԻԼԵՆ]
43. ACADEMIC MEDICAL CENTERS
[ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ]
93. ACETYLESTERASE
[ԱՑԵՏԻԼԷՍՏԵՐԱԶ]
44. ACADEMIES AND INSTITUTES
[ԱԿԱԴԵՄԻԱՆԵՐ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ]
94. ACETYLGALACTOSAMINE
[ԱՑԵՏԻԼԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆ]
45. ACANTHOCYTES
[ԱԿԱՆԹՈՑԻՏՆԵՐ]
95. ACETYLGLUCOSAMINE
[ԱՑԵՏԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆ]
46. ACANTHOLYSIS
[ԱԿԱՆԹՈԼԻԶ]
96. ACETYLGLUCOSAMINIDASE
[ԱՑԵՏԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶ]
47. ACCELERATION
[ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ]
97. ACETYLMURAMYL-ALANYL-ISOGLUTAMINE
[ԱՑԵՏԻԼՄՈՒՐԱՄԻԼԱԼԱՆԻԼԻԶՈԳԼՈՒՏԱՄԻՆ]
48. ACCESSORY NERVE
[ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՆՅԱՐԴ]
98. ACETYLPROCAINAMIDE
[ԱՑԵՏԻԼՊՐՈԿԱԻՆԱՄԻԴ]
49. ACCIDENT PREVENTION
[ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ]
99. ACETYLTHIOCHOLINE
[ԱՑԵՏԻԼՏԻՈԽՈԼԻՆ]
50. ACCIDENT PRONENESS
[ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ]
100. ACHIEVEMENT
[ՆՎԱՃՈՒՄ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM