English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B- BA BC BE BH BI BK BL BO BR BU BY
selected terms: 640 page 1 of 7

1. B-LYMPHOCYTES
[ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ-B]
51. BARIUM SULFATE
[ԲԱՐԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ] ◊ [ԲԱՐԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ]
2. BACK
[ՄԵՋՔ] ◊ [ՄԵՋՔ]
52. BARLEY
[ԳԱՐԻ] ◊ [ԳԱՐԻ]
3. BACKACHE
[ՄԵՋՔԻ ՑԱՎԵՐ] ◊ [ՄԵՋՔԻ ՑԱՎԵՐ]
53. BARNACLES
[ԽԵՑԳԵՏԻՆ ԲԵՂՈՏԱՆԻ (ԹԵԼՈՏԱՆԻ)] ◊ [ԽԵՑԳԵՏԻՆ ԲԵՂՈՏԱՆԻ (ԹԵԼՈՏԱՆԻ)]
4. BACKGROUIND RADIATION
[ՖՈՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ] ◊ [ՖՈՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ]
54. BARRE-LIEOU SYNDROME
[ԲԱՐԵ-ԼՅԵՈՒԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ] ◊ [ԲԱՐԵ-ԼՅԵՈՒԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
5. BACLOFEN
[ԲԱԿԼՈՖԵՆ] ◊ [ԲԱԿԼՈՖԵՆ]
55. BARRETT ESOPHAGUS
[ԲԱՐԵՏԻ ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂ] ◊ [ԲԱՐԵՏԻ ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂ]
6. BACTERIA
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ]
56. BARTHOLIN`S GLANDS
[ԲԱՐՏՈԼԻՆՅԱՆ ԳԵՂՁԵՐ] ◊ [ԲԱՐՏՈԼԻՆՅԱՆ ԳԵՂՁԵՐ]
7. BACTERIA, AEROBIC
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱԵՐՈԲԱՅԻՆ (ՕԴԱԿՅԱՑ)] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱԵՐՈԲԱՅԻՆ (ՕԴԱԿՅԱՑ)]
57. BARTONELLA
[ԲԱՐՏՈՆԵԼԱՆԵՐ]
8. BACTERIA, ANAEROBIC
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԱԵՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ)] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԱԵՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ)]
58. BARTONELLA INFECTIONS
[ԲԱՐՏՈՆԵԼԻՈԶ]
9. BACTERIAL AND FUNGAL DISEASES (NON MESH)
[ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)]
59. BARTONELLACEAE INFECTIONS
[ՎԱՐԱԿՆԵՐ BARTONELLACEAE]
10. BACTERIAL INFECTIONS
[ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ]
60. BARTTER`S DISEASE
[ԲԱՐՏԵՐԻ ՀՒՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
11. BACTERIAL OUTER MEMBRANE PROTEINS
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ] ◊ [ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ]
61. BASAL CELL NEVUS SYNDROME
[ԲՆԱԾԻՆ ԽԱԼԻ ՀԻՄԱԲՋՋԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
12. BACTERIAL PROTEINS
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ] ◊ [ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ]
62. BASAL GANGLIA
[ՀԻՄԱՅԻՆ (ԲԱԶԻԼԱՅԻՆ) ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ (ԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ)]
13. BACTERIAL TOXINS
[ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ)] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ)]
63. BASAL GANGLIA DISEASES
[ՀԻՄԱՅԻՆ (ԲԱԶԻԼԱՅԻՆ) ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ (ԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
14. BACTERIAL TYPING TECHNICS
[ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ]
64. BASAL METABOLISM
[ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ]
15. BACTERIAL VACCINES
[ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ] ◊ [ՎԱԿՑԻՆՆԵՐ (ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ) ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ]
65. BASE COMPOSITION
[ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ]
16. BACTERIOCHLOROPHYLLS
[ԲԱԿՏԵՐԻՈՔԼՈՐՈՖԻԼՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈՔԼՈՐՈՖԻԼՆԵՐ]
66. BASE SEQUENCE
[ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
17. BACTERIOCINS
[ԲԱԿՏԵՐԻՈՑԻՆՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈՑԻՆՆԵՐ]
67. BASEBALL
[ԲԵՅՍԲՈԼ]
18. BACTERIOLOGICAL TECHNIQUES
[ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ]
68. BASEMENT MEMBRANE
[ՀԻՄԱՅԻՆ (ԲԱԶԻԼԱՅԻՆ) ԹԱՂԱՆԹ]
19. BACTERIOLOGY
[ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱ]
69. BASHKIRIA
[ԲԱՇԿԻՐԻԱ]
20. BACTERIOLYSIS
[ԲԱԿՏԵՐԻՈԼԻԶԻՍ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈԼԻԶԻՍ]
70. BASIDIOMYCETES
[ԲԱԶԻԴԻՈՄԻՑԵՏՆԵՐ (ԲԱԶԻԱԴԱՅԻՆ ՍՆԿԵՐ)]
21. BACTERIOPHAGE TYPING
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄ]
71. BASILAR ARTERY
[ՀԻՄԱՅԻՆ (ԲԱԶԻԼԱՅԻՆ) ԶԱՐԿԵՐԱԿ]
22. BACTERIOPHAGES
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳՆԵՐ]
72. BASILAR MEMBRANE
[ՀԻՄԱՅԻՆ (ԲԱԶԻԼԱՅԻՆ) ԹԱՂԱՆԹ ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍԻ]
23. BACTERIORHODOPSIN
[ԲԱԿՏԵՐԻՈՐՈԴՈՊՍԻՆ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻՈՐՈԴՈՊՍԻՆ]
73. BASKETBALL
[ԲԱՍԿԵՏԲՈԼ]
24. BACTERIURIA
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՄԶՈՒԹՅՈՒՆ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՄԶՈՒԹՅՈՒՆ]
74. BASOPHIL DEGRANULATION TEST
[ԲԱԶՈՖԻԼԱՅԻՆ ԴԵԳՐԱՆՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ]
25. BACTEROIDES
[ԲԱԿՏԵՐՈԻԴՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐՈԻԴՆԵՐ]
75. BASOPHILS
[ԲԱԶՈՖԻԼՆԵՐ]
26. BACTEROIDES INFECTIONS
[ԲԱԿՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ] ◊ [ԲԱԿՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ]
76. BASS
[ՊԵՐԿԵՍԱՅԻՆՆԵՐ]
27. BACTRIAL ADHESION
[ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԱԴՀԵԶԻԱ (ԿՊՉՈՒՄ)] ◊ [ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԱԴՀԵԶԻԱ (ԿՊՉՈՒՄ)]
77. BATHING BEACHES
[ԼՈՂԱՓԵՐ]
28. BAHAMAS
[ԲԱՀԱՄՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ] ◊ [ԲԱՀԱՄՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ]
78. BATHS
[ԼՈԳԱՆՔՆԵՐ]
29. BAHRAIN
[ԲԱՀՐԵՅՆ] ◊ [ԲԱՀՐԵՅՆ]
79. BATHS, FINNISH
[ԲԱՂՆԻՔՆԵՐ ՖԻՆԱԿԱՆ]
30. BALANITIS
[ԲԱԼԱՆԻՏ] ◊ [ԲԱԼԱՆԻՏ]
80. BATRACHOTOXINS
[ԲԱՏՐԱԽՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ]
31. BALANTIDIASIS
[ԲԱԼԱՆՏԻԴԻԱԶ] ◊ [ԲԱԼԱՆՏԻԴԻԱԶ]
81. BATTERED CHILD SYNDROME
[ԾԵԾՎԱԾ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
32. BALANTIDIUM
[ԲԱԼԱՆՏԻԴԻԱՆԵՐ] ◊ [ԲԱԼԱՆՏԻԴԻԱՆԵՐ]
82. BAYES THEOREM
[ԲԱՅԵՍԻ ԹԵՈՐԵՄ]
33. BALKAN NEPHROPATHY
[ԲԱԼԿԱՆՅԱՆ ԵՐԻԿԱՄԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ] ◊ [ԲԱԼԿԱՆՅԱՆ ԵՐԻԿԱՄԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ]
83. BCG VACCINE
[ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԲՑԺ]
34. BALLISTOCARDIOGRAPHY
[ԲԱԼԻՍՏՈԿԱՐԴԻՈԳՐԱՖԻԱ] ◊ [ԲԱԼԻՍՏՈԿԱՐԴԻՈԳՐԱՖԻԱ]
84. BEARS
[ԱՐՋԵՐ]
35. BALLON DILATATION
[ԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ] ◊ [ԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ]
85. BEAUTY
[ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅՈՒՆ]
36. BALNEOLOGY
[ՋՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ] ◊ [ՋՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ]
86. BEAUTY CULTURE
[ԿՈՍՄԵՏԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ]
37. BALSAMS
[ԲԱԼԶԱՄՆԵՐ] ◊ [ԲԱԼԶԱՄՆԵՐ]
87. BECKWITH-WEIDEMANN SYNDROME
[ԲԵԿՎԻՏ-ՎԻԴԵՄԱՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
38. BALTIC STATES
[ՄԵՐՁԲԱԼԹԻԿԱ] ◊ [ՄԵՐՁԲԱԼԹԻԿԱ]
88. BECLOMETHASONE
[ԲԵԿԼՈՄԵՏԱԶՈՆ]
39. BALTIMORE
[ԲԱԼԹԻՄՈՐ] ◊ [ԲԱԼԹԻՄՈՐ]
89. BED CONVERSION
[ՄԱՀՃԱԿԱԼԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՎԵՐԱՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐՈՒՄ]
40. BAMBERMYCINS
[ԲԱՄԲԵՐՄԻՑԻՆՆԵՐ] ◊ [ԲԱՄԲԵՐՄԻՑԻՆՆԵՐ]
90. BED OCCUPANCY
[ՄԱՀՃԱԿԱԼՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՄԻՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏԸ]
41. BAMETHAN
[ԲԱՄԵՏԱՆ] ◊ [ԲԱՄԵՏԱՆ]
91. BED REST
[ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄ]
42. BAND 3 PROTEIN
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ ԶՈԼԻ 3] ◊ [ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ ԶՈԼԻ 3]
92. BEDDING AND LINENS
[ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ]
43. BANDAGES
[ՎԻՐԱԿԱՊԵՐ] ◊ [ՎԻՐԱԿԱՊԵՐ]
93. BEDS
[ՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐ]
44. BANGLADESH
[ԲԱՆԳԼԱԴԵՇ] ◊ [ԲԱՆԳԼԱԴԵՇ]
94. BEE VENOMS
[ԹՈՒՅՆԵՐ ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ]
45. BARBADOS
[ԲԱՐԲԱԴՈՍ] ◊ [ԲԱՐԲԱԴՈՍ]
95. BEER
[ԳԱՐԵՋՈՒՐ]
46. BARBERING
[ՎԱՐՍԱՎԻՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾ] ◊ [ՎԱՐՍԱՎԻՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾ]
96. BEES
[ՄԵՂՈՒՆԵՐ]
47. BARBITAL
[ԲԱՐԲԻՏԱԼ] ◊ [ԲԱՐԲԻՏԱԼ]
97. BEETLES
[ԲԶԵԶՆԵՐ]
48. BARBITURATES
[ԲԱՐԲԻՏՈՒՐԱՏՆԵՐ] ◊ [ԲԱՐԲԻՏՈՒՐԱՏՆԵՐ]
98. BEHAVIOR
[ՎԱՐՔ]
49. BARIUM
[ԲԱՐԻՈՒՄ] ◊ [ԲԱՐԻՈՒՄ]
99. BEHAVIOR AND BEHAVIOR MECHANISMS (NON MESH)
[ՎԱՐՔԸ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ (ԱՐՏ)]
50. BARIUM RADIOISOTOPES
[ԲԱՐԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ] ◊ [ԲԱՐԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ]
100. BEHAVIOR THERAPY
[ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM