English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KE KI KN KO KR KU KV KY
selected terms: 45 page 1 of 1

1. KELL BLOOD-GROUP SYSTEM
[ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԿԵԼԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ]
24. KIDNEY TUBULES ,COLLECTING
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐՀԱՎԱՔՈՂ]
2. KIDD BLOOD-GROUP SYSTEM
[ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԿԻԴԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ]
25. KIDNEY TUBULES PROXIMAL
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ ՄՈՏԱԿԱ (ՊՐՈԿՍԻՄԱԼ)]
3. KIDNEY
[ԵՐԻԿԱՄՆԵՐ]
26. KIDNEY TUBULES,DISTAL
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ ՀԵՌԱԴԻՐ (ԴԻՍՏԱԼ)]
4. KIDNEY ,CYSTIC
[ԵՐԻԿԱՄ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ]
27. KIDNEY, ARTIFICIAL
[ԵՐԻԿԱՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ]
5. KIDNEY ,POLYCYSTIC
[ԵՐԻԿԱՄ ԲԱԶՄԱԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ]
28. KINDLING (NEUROLOGY)
[ՖԵՆՈՄԵՆ (ԵՐԵՎՈՒՅԹ) ՃՈՃՄԱՆ]
6. KIDNEY ,SPONGE
[ԵՐԻԿԱՄ ՍՊՈՒՆԳԱՅԻՆ]
29. KINESICS
[ՀՈԳԵՇԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ]
7. KIDNEY CALCULI
[ԵՐԻԿԱՄԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
30. KINKY HAIR SYNDROME
[ԳԱՆԳՈՒՐ ՄԱԶԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
8. KIDNEY CALICES
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԲԱԺԱԿՆԵՐ]
31. KNEE
[ԾՈՒՆԿ]
9. KIDNEY CONCENTRATING ABILITY
[ԵՐԻԿԱՄ, ԽՏԱՑՆՈՂ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ]
32. KNEE INJURIES
[ԾՆԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
10. KIDNEY CORTEX
[ԵՐԻԿԱՄԻ ԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ]
33. KNEE JOINT
[ԾՆԿԱՀՈԴ]
11. KIDNEY CORTEX NECROSIS
[ԵՐԻԿԱՄԻ ԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ՆԵԿՐՈԶ(ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ)]
34. KNEE PROSTHESIS
[ԾՆԿԱՀՈԴԻ ՊՐՈԹԵԶ]
12. KIDNEY DISEASES
[ԵՐԻԿԱՄԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
35. KNOWLEDGE OF RESULTS (PSYCHOL)
[ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ (ՀՈԳԵԲ)]
13. KIDNEY FAILURE,ACUTE
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՒՐ]
36. KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE
[ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ, ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ, ՊՐԱԿՏԻԿԱ]
14. KIDNEY FAILURE,CHRONIC
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ]
37. KOREA
[ԿՈՐԵԱ]
15. KIDNEY FUNCTION TESTS
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐ]
38. KRAUROSIS VULVAE
[ՎՈՒԼՎԱՅԻ ԱՊԱՃՈՒՄ]
16. KIDNEY GLOMERULUS
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԿԾԻԿՆԵՐ]
39. KRUKENBERG`S TUMOR
[ԿՐՈՒԿԵՆԲԵՐԳԻ ՈՒՌՈՒՑՔ]
17. KIDNEY MEDULLA
[ԵՐԻԿԱՄԻ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ]
40. KRYPTON
[ԿՐԻՊՏՈՆ]
18. KIDNEY NEOPLASMS
[ԵՐԻԿԱՄԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
41. KRYPTON RADIOISOTOPES
[ԿՐԻՊՏՈՆ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ]
19. KIDNEY PAPILLARY NECROSIS
[ԵՐԻԿԱՄԻ ՆԵԿՐՈԶ (ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ)ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ]
42. KUPFFER CELLS
[ԿՈՒՊՖԵՐՅԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐ]
20. KIDNEY PELVIS
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ]
43. KUWAIT
[ՔՈՒՎԵՅԹ]
21. KIDNEY TRANSPLANTATION
[ԵՐԻԿԱՄԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ]
44. KVEIM TEST
[ԿՎԵԻՄ-ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ]
22. KIDNEY TUBULAR NECROSIS,ACUTE
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐԻ ՆԵԿՐՈԶ (ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ) ՍՈՒՐ]
45. KYASANUR FOREST DISEASE
[ԿՅԱՍԱՆՈՒՐՍԿՅԱՆ ԱՆՏԱՌԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
23. KIDNEY TUBULES
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM