Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱՍԲ ԱՍԵ ԱՍԹ ԱՍԻ ԱՍԿ ԱՍՈ ԱՍՊ ԱՍՏ ԱՍՑ ԱՍՖ
selected terms: 14 page 1 of 1

1. ԱՍԵՂՆԱԲՈՒԺՈՒՄ
[ACUPUNCTURE THERAPY]
8. ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՄԱՆ ԿԵՏԵՐ (ԱԿՈՒԿԵՏԵՐ)
[ACUPUNCTURE POINTS]
2. ԱՍԵՂՆԱԲՈՒԺՈՒՄ
[ACUPUNCTURE THERAPY]
9. ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՈՒՄ (ԱԿՈՒՊՈՒՆԿՏՈՒՐԱ)
[ACUPUNCTURE]
3. ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՄԱՄԲ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ
[ACUPUNCTURE ANESTHESIA]
10. ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՈՒՄ (ԱԿՈՒՊՈՒՆԿՏՈՒՐԱ)
[ACUPUNCTURE]
4. ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՄԱՄԲ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ
[ACUPUNCTURE ANESTHESIA]
11. ԱՍԵՂՆԱՄԱՇԿ
[ECHINODERMATA]
5. ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՄԱՄԲ ՑԱՎԱԶՐԿՈՒՄ
[ACUPUNCTURE ANALGESIA]
12. ԱՍԵՂՆԱՄԱՇԿ
[ECHINODERMATA]
6. ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՄԱՄԲ ՑԱՎԱԶՐԿՈՒՄ
[ACUPUNCTURE ANALGESIA]
13. ԱՍԵՂՆԵՐ
[NEEDLES]
7. ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՄԱՆ ԿԵՏԵՐ (ԱԿՈՒԿԵՏԵՐ)
[ACUPUNCTURE POINTS]
14. ԱՍԵՂՆԵՐ
[NEEDLES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM