Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՐ ԵՔ
ԵՐԱ ԵՐԵ ԵՐԻ ԵՐԿ ԵՐՋ
selected terms: 18 page 1 of 1

1. ԵՐԱԶ
[DREAMS]
10. ԵՐԱԿԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[VENOUS INSUFFICIENCY]
2. ԵՐԱԶ
[DREAMS]
11. ԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ
[VENOUS PRESSURE]
3. ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ԲՈՒԺՈՒՄ
[MUSIC THERAPY]
12. ԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ
[VENOUS PRESSURE]
4. ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ԲՈՒԺՈՒՄ
[MUSIC THERAPY]
13. ԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
[CENTRAL VENOUS PRESSURE]
5. ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
[MUSIC]
14. ԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
[CENTRAL VENOUS PRESSURE]
6. ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
[MUSIC]
15. ԵՐԱԿՆԵՐ
[VEINS]
7. ԵՐԱԿԱԼԱՅՆԱՑՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՑ
[VARICOSE ULCER]
16. ԵՐԱԿՆԵՐ
[VEINS]
8. ԵՐԱԿԱԼԱՅՆԱՑՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՑ
[VARICOSE ULCER]
17. ԵՐԱԿՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ
[VARICOSE VEINS]
9. ԵՐԱԿԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[VENOUS INSUFFICIENCY]
18. ԵՐԱԿՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ
[VARICOSE VEINS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM