Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՐ ԵՔ
ԵՐԱ ԵՐԵ ԵՐԻ ԵՐԿ ԵՐՋ
selected terms: 74 page 1 of 1

1. ԵՐԿԱԹ
[IRON]
38. ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ ԱՆՊՈՉ
[ANURA]
2. ԵՐԿԱԹ
[IRON]
39. ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ ՊՈՉԱՎՈՐ
[URODELA]
3. ԵՐԿԱԹ (II) ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[FERROUS COMPOUNDS]
40. ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ ՊՈՉԱՎՈՐ
[URODELA]
4. ԵՐԿԱԹ (II) ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[FERROUS COMPOUNDS]
41. ԵՐԿՃՅՈՒՂՎԱԾ ՍՏՈՒԳԱՆՇՈՒՄ
[DICHOTIC LISTENING TESTS]
5. ԵՐԿԱԹ (III) ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[FERRIC COMPOUNDS]
42. ԵՐԿՃՅՈՒՂՎԱԾ ՍՏՈՒԳԱՆՇՈՒՄ
[DICHOTIC LISTENING TESTS]
6. ԵՐԿԱԹ (III) ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[FERRIC COMPOUNDS]
43. ԵՐԿՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ
[BISEXUALITY] ◊ [HERMAPHRODITISM]
7. ԵՐԿԱԹ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[IRON ISOTOPES]
44. ԵՐԿՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ
[BISEXUALITY] ◊ [HERMAPHRODITISM]
8. ԵՐԿԱԹ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[IRON ISOTOPES]
45. ԵՐԿՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԵՂԾ ԻԳԱԿԱՆ
[FREEMARTINISM]
9. ԵՐԿԱԹ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[IRON RADIOISOTOPES]
46. ԵՐԿՍԵՌՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԵՂԾ ԻԳԱԿԱՆ
[FREEMARTINISM]
10. ԵՐԿԱԹ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[IRON RADIOISOTOPES]
47. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ԵՐԿՁՎԻԿԱՆԻ
[TWINS, DIZYGOTIC]
11. ԵՐԿԱԹ-ԴԵՔՍՏՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
[IRON-DEXTRAN COMPLEX]
48. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ԵՐԿՁՎԻԿԱՆԻ
[TWINS, DIZYGOTIC]
12. ԵՐԿԱԹ-ԴԵՔՍՏՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
[IRON-DEXTRAN COMPLEX]
49. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ՄԻԱՁՎԻԿԱՆԻ
[TWINS, MONOZYGOTIC]
13. ԵՐԿԱԹ-ԾԾՄԲԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
[IRON-SULFUR PROTEINS]
50. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ՄԻԱՁՎԻԿԱՆԻ
[TWINS, MONOZYGOTIC]
14. ԵՐԿԱԹ-ԾԾՄԲԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
[IRON-SULFUR PROTEINS]
51. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ՄԻԱՑՅԱԼ
[TWINS, CONJOINED]
15. ԵՐԿԱԹԳԾԵՐ
[RAILROADS]
52. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ ՄԻԱՑՅԱԼ
[TWINS, CONJOINED]
16. ԵՐԿԱԹԳԾԵՐ
[RAILROADS]
53. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ԵՐԵՔ
[TRIPLETS]
17. ԵՐԿԱԹԻ ԽԵԼԱՏՆԵՐ
[IRON CHELATES]
54. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ԵՐԵՔ
[TRIPLETS]
18. ԵՐԿԱԹԻ ԽԵԼԱՏՆԵՐ
[IRON CHELATES]
55. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ԵՐԿՈՒ
[TWINS]
19. ԵՐԿԱՅՆԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[LONGITUDINAL STUDIES]
56. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ԵՐԿՈՒ
[TWINS]
20. ԵՐԿԱՅՆԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[LONGITUDINAL STUDIES]
57. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ՀԻՆԳ
[QUINTUPLETS]
21. ԵՐԿԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ԲԻՆՈՄԻՆԱԼ) ԲԱՇԽՈՒՄ
[BINOMINAL DISTRIBUTION]
58. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ՀԻՆԳ
[QUINTUPLETS]
22. ԵՐԿԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ԲԻՆՈՄԻՆԱԼ) ԲԱՇԽՈՒՄ
[BINOMINAL DISTRIBUTION]
59. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ՉՈՐՍ
[QUADRUPLETS]
23. ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
[LONGEVITY]
60. ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ, ՉՈՐՍ
[QUADRUPLETS]
24. ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
[LONGEVITY]
61. ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[GEOLOGY]
25. ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՃՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[CRUSH SYNDROME]
62. ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[GEOLOGY]
26. ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՃՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[CRUSH SYNDROME]
63. ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ
[WORLD HEALTH]
27. ԵՐԿԲԵՎԵՌ ՀՈՒԶՈՒՄՆԱՎՈՐ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[BIPOLAR DISORDER]
64. ԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ
[WORLD HEALTH]
28. ԵՐԿԲԵՎԵՌ ՀՈՒԶՈՒՄՆԱՎՈՐ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[BIPOLAR DISORDER]
65. ԵՐԿՑԻԿԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[BICYCLO COMPOUNDS]
29. ԵՐԿԲԵՐԱՆԱՆԻ ԿԱՏՎԱՅԻՆ
[OPISTHORCHIS]
66. ԵՐԿՑԻԿԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[BICYCLO COMPOUNDS]
30. ԵՐԿԲԵՐԱՆԱՆԻ ԿԱՏՎԱՅԻՆ
[OPISTHORCHIS]
67. ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆ
[MITRAL VALVE]
31. ԵՐԿԲԵՐԱՆԱՆԻ ՉԻՆԱԿԱՆ
[CLONORCHIS SINENSIS]
68. ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆ
[MITRAL VALVE]
32. ԵՐԿԲԵՐԱՆԱՆԻ ՉԻՆԱԿԱՆ
[CLONORCHIS SINENSIS]
69. ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[MITRAL VALVE INSUFFICIENCY]
33. ԵՐԿԹԵՎԱՆԻՆԵՐ
[DIPTERA]
70. ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[MITRAL VALVE INSUFFICIENCY]
34. ԵՐԿԹԵՎԱՆԻՆԵՐ
[DIPTERA]
71. ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ (ՊՐՈԼԱՊՍ)
[MITRAL VALVE PROLAPSE]
35. ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ
[AMPHIBIA]
72. ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ (ՊՐՈԼԱՊՍ)
[MITRAL VALVE PROLAPSE]
36. ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ
[AMPHIBIA]
73. ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ (ՍՏԵՆՈԶ)
[MITRAL VALVE STENOSIS]
37. ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ ԱՆՊՈՉ
[ANURA]
74. ԵՐԿՓԵՂԿ ՓԱԿԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ (ՍՏԵՆՈԶ)
[MITRAL VALVE STENOSIS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM