English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D- DA DD DE DI DJ DM DN DO DR DT DU DW DY
DRA DRE DRI DRO DRU DRY
selected terms: 51 page 1 of 1

1. DRACUNCULIASIS
[ԴՐԱԿՈՒՆԿՈՒԼՅՈԶ]
27. DRUG INFORMATION SERVICES
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
2. DRAGUNCULUS
[ՌԻՇՏԱ]
28. DRUG INTERACTIONS
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ]
3. DRAINAGE
[ԴՐԵՆԱԺ (ՎԻՐԱՓՈՂԱԿ)]
29. DRUG LABELING
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄ]
4. DRAINAGE, POSTURAL
[ԴՐԵՆԱԺ ԴԻՐՔՈՎ]
30. DRUG PACKAGING
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ]
5. DRAMA
[ԹԱՏԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]
31. DRUG RESIDUES
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐՆ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ]
6. DREAMS
[ԵՐԱԶ]
32. DRUG RESISTANCE
[ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ]
7. DRINKING
[ԽՄԵԼ, ԸՄՊԵԼ]
33. DRUG RESISTANCE, MICROBIAL
[ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ]
8. DRINKING BENAVIOR
[ԽՄԵԼՈՒ ՌԵԺԻՄ]
34. DRUG SCREENING
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳ (ԹԱՔՑՆՈՒՄ)]
9. DRIVE
[ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ]
35. DRUG SCREENING ASSAYS, ANTITUMOR
[ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳ (ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ) ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ]
10. DROPERIDOL
[ԴՐՈՊԵՐԻԴՈԼ]
36. DRUG STABILITY
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՄՋՔՋԱՏԱՖ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ]
11. DROSOPHILA
[ԴՐՈԶՈՖԻԼԱ (ՊՏՂԱՃԱՆՃԻԿ)]
37. DRUG STORAGE
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ]
12. DROWNING
[ԽԵՂԴՎԵԼ, ՋՐԱՀԵՂՁՈՒԹՅՈՒՆ]
38. DRUG SYNERGISM
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՍԻՆԵՐԳԻԶՄ)]
13. DRUG ADMINISTRATION ROUTES
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ]
39. DRUG THERAPY
[ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ (ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ)]
14. DRUG ADMINISTRATION SCHEDULE
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ]
40. DRUG THERAPY, COMBINATION
[ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒՄ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ]
15. DRUG AND NARCOTIC CONTROL
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ]
41. DRUG THERAPY, COMPUTER-ASSISTED
[ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ]
16. DRUG ANTAGONISM
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ]
42. DRUG TOLERANCE
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ]
17. DRUG CARRIERS
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿՐԻՉՆԵՐ]
43. DRUG TOXICITY (NON MESH)
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)]
18. DRUG COMBINATIONS
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ]
44. DRUG UTILIZATION
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ]
19. DRUG COMPOUNDING
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԴԵՂԱՏՈՄՍՈՎ]
45. DRUGS
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
20. DRUG CONTAMINATION
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԵՂԾՈՒՄԸ]
46. DRUGS, CHINESE HERBAL
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՉԻՆԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻՑ]
21. DRUG DESIGN
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ]
47. DRUGS, INVESTIGATIONAL
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՓՈՐՁԱՐԿՎՈՂ]
22. DRUG EVALUATION
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ]
48. DRUGS, NON-PRESCRIPTION
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱՌԱՆՑ ԴԵՂԱՏՈՄՍԻ]
23. DRUG HYPERSENSITIVITY
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԳԵՐԶԳԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ (ՀԻՊԵՐՍԵՆՑԻԲԻԼԻԶԱՑԻԱ)]
49. DRY EYE SYNDROMES
[ՉՈՐ ԱՉՔԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ]
24. DRUG IMPLANTS
[ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐ]
50. DRY ICE
[ՍԱՌՈՒՅՑ ՉՈՐ]
25. DRUG INCOMPATIBILITY
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ]
51. DRY SOCKET
[ԱԼՎԵՈԼԱ (ԱՏԱՄՆԱԲՈՒՆ) ՉՈՐ]
26. DRUG INDUSTRY
[ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM