Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՔԱ ՔԵ ՔԹ ՔԻ ՔԼ ՔՄ ՔՅ ՔՆ ՔՈ ՔՈՒ ՔՍ ՔՐ
ՔՍԱ ՔՍԵ ՔՍԻ ՔՍՈՒ
selected terms: 25 page 1 of 1

1. ՔՍԱՆԹԵՆՆԵՐ
[XANTHENES]
14. ՔՍԵՆՈՆ, ՌԱԴԻՈԱԳՈՐԾՈՒՆ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[XENON RADIOISOTOPES]
2. ՔՍԱՆԹԻՆԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
[XANTHINE DEHYDROGENASE]
15. ՔՍԵՐՈՖԹԱԼՄԻԱ (ՉՈՐԱՉՔՈՒԹՅՈՒՆ)
[XEROPHTHALMIA]
3. ՔՍԱՆԹԻՆՆԵՐ
[XANTHINES]
16. ՔՍԻԼԱԶԻՆ
[XYLAZINE]
4. ՔՍԱՆԹԻՆՈԼ ՆԻԿՈՏԻՆԱՏ
[XANTHINOL NIACINATE]
17. ՔՍԻԼԱՆՆԵՐ
[XYLANS]
5. ՔՍԱՆԹԻՆՕՔՍԻԴԱԶ
[XANTHINE OXIDASE]
18. ՔՍԻԼԻՏ
[XYLITOL]
6. ՔՍԱՆԹՈՄԱՏՈԶ
[XANTHOMATOSIS]
19. ՔՍԻԼՈԶ
[XYLOSE]
7. ՔՍԱՆԹՈՄՈՆԱԴՆԵՐ
[XANTHOMONAS]
20. ՔՍԻԼՈԶԻԴԱԶՆԵՐ
[XYLOSIDASES]
8. ՔՍԱՆԹՈՊՏԵՐԻՆ
[XANTHOPTERIN]
21. ՔՍԻԼՈԼՆԵՐ
[XYLENES]
9. ՔՍԱՆԹՈՒՐԵՆԱՏՆԵՐ
[XANTHURENATES]
22. ՔՍԻԼՈՒԼՈԶ
[XYLULOSE]
10. ՔՍԱՆԹՈՖԻԼ (ԴԵՂՆԱՍԵՐ)
[XANTHOPHYLL]
23. ՔՍԻՊԱՄԻԴ
[XIPAMIDE]
11. ՔՍԵՆՈԲԻՈՏԻԿՆԵՐ
[XENOBIOTICS]
24. ՔՍՈՒՔՆԵՐ
[OINTMENTS]
12. ՔՍԵՆՈՆ
[XENON]
25. ՔՍՈՒՔՆԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐ
[OINTMENT BASES]
13. ՔՍԵՆՈՆ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[XENON ISOTOPES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM