Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱԼԱ ԱԼԲ ԱԼԳ ԱԼԴ ԱԼԵ ԱԼԺ ԱԼԻ ԱԼԿ ԱԼՄ ԱԼՅ ԱԼՈ ԱԼՊ ԱԼՎ ԱԼՏ ԱԼՑ ԱԼՔ ԱԼՖ
selected terms: 28 page 1 of 1

1. ԱԼՖԱ 1-ԱՆՏԻՏՐԻՊՍԻՆ
[ALPHA 1-ANTITRYPSIN]
15. ԱԼՖԱ-ՄԵԼԱՆՈՏՐՈՊԻՆ
[ALPHA-MSH]
2. ԱԼՖԱ 1-ԱՆՏԻՏՐԻՊՍԻՆ
[ALPHA 1-ANTITRYPSIN]
16. ԱԼՖԱ-ՄԵԼԱՆՈՏՐՈՊԻՆ
[ALPHA-MSH]
3. ԱԼՖԱ-ԱՄԻԼԱԶ
[ALPHA-AMYLASE]
17. ԱԼՖԱ-ՌԻԹՄ
[ALPHA RHYTHM]
4. ԱԼՖԱ-ԱՄԻԼԱԶ
[ALPHA-AMYLASE]
18. ԱԼՖԱ-ՌԻԹՄ
[ALPHA RHYTHM]
5. ԱԼՖԱ-ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴԱԶՆԵՐ
[ALPHA-GALACTOSIDASES]
19. ԱԼՖԱ-ՔԼՈՐՈՀԻԴՐԻՆ
[ALPHA-CHLOROHYDRIN]
6. ԱԼՖԱ-ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴԱԶՆԵՐ
[ALPHA-GALACTOSIDASES]
20. ԱԼՖԱ-ՔԼՈՐՈՀԻԴՐԻՆ
[ALPHA-CHLOROHYDRIN]
7. ԱԼՖԱ-ԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴԱԶՆԵՐ
[ALPHA-GLUCOSIDASES]
21. ԱԼՖԱ-ՖԵՏՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
[ALPHA FETOPROTEINS]
8. ԱԼՖԱ-ԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴԱԶՆԵՐ
[ALPHA-GLUCOSIDASES]
22. ԱԼՖԱ-ՖԵՏՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
[ALPHA FETOPROTEINS]
9. ԱԼՖԱ-ԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
[ALPHA-GLOBULINS]
23. ԱԼՖԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[ALPHAVIRUSES]
10. ԱԼՖԱ-ԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
[ALPHA-GLOBULINS]
24. ԱԼՖԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
[ALPHAVIRUSES]
11. ԱԼՖԱ-ՄԱԿՐՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
[ALPHA MACROGLOBULINS]
25. ԱԼՖԱՊՐՈԴԻՆ
[ALPHAPRODINE]
12. ԱԼՖԱ-ՄԱԿՐՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
[ALPHA MACROGLOBULINS]
26. ԱԼՖԱՊՐՈԴԻՆ
[ALPHAPRODINE]
13. ԱԼՖԱ-ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ
[ALPHA PARTICLES]
27. ԱԼՖԵՆՏԱՆԻԼ
[ALFENTANIL]
14. ԱԼՖԱ-ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ
[ALPHA PARTICLES]
28. ԱԼՖԵՆՏԱՆԻԼ
[ALFENTANIL]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM