Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱՆԱ ԱՆԲ ԱՆԳ ԱՆԴ ԱՆԵ ԱՆԶ ԱՆԷ ԱՆԸ ԱՆԹ ԱՆԻ ԱՆԽ ԱՆԿ ԱՆՀ ԱՆՁ ԱՆՄ ԱՆՅ ԱՆՇ ԱՆՈ ԱՆՈՒ ԱՆՍ ԱՆՎ ԱՆՏ ԱՆՔ ԱՆՕ
selected terms: 24 page 1 of 1

1. ԱՆԳԱՐ (ՄԻԳՐԵՆ)
[MIGRAINE]
13. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆԱՄԻԴ
[ANGIOTENSIN AMIDE]
2. ԱՆԳԱՐ (ՄԻԳՐԵՆ)
[MIGRAINE]
14. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆԱՄԻԴ
[ANGIOTENSIN AMIDE]
3. ԱՆԳԻՈՊԼԱՍՏԻԿԱ ՏՐԱՆՍԼՅՈՒՄԻՆԱԼԱՅԻՆ
[ANGIOPLASTY, TRANSLUMINAL]
15. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆՆԵՐ
[ANGIOTENSINS]
4. ԱՆԳԻՈՊԼԱՍՏԻԿԱ ՏՐԱՆՍԼՅՈՒՄԻՆԱԼԱՅԻՆ
[ANGIOPLASTY, TRANSLUMINAL]
16. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆՆԵՐ
[ANGIOTENSINS]
5. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆ I
[ANGIOTENSIN I]
17. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆՈԳԵՆ
[ANGIOTENSINOGEN]
6. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆ I
[ANGIOTENSIN I]
18. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆՈԳԵՆ
[ANGIOTENSINOGEN]
7. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆ II
[ANGIOTENSIN II]
19. ԱՆԳԻՏԱԿԻՑ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
[UNCONSCIOUS (PSYCHOLOGY)]
8. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆ II
[ANGIOTENSIN II]
20. ԱՆԳԻՏԱԿԻՑ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
[UNCONSCIOUS (PSYCHOLOGY)]
9. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆ III
[ANGIOTENSIN III]
21. ԱՆԳԼԻԱ
[ENGLAND]
10. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆ III
[ANGIOTENSIN III]
22. ԱՆԳԼԻԱ
[ENGLAND]
11. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆԱԶ
[ANGIOTENSINASE]
23. ԱՆԳՈԼԱ
[ANGOLA]
12. ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆԱԶ
[ANGIOTENSINASE]
24. ԱՆԳՈԼԱ
[ANGOLA]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM