Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱՆԱ ԱՆԲ ԱՆԳ ԱՆԴ ԱՆԵ ԱՆԶ ԱՆԷ ԱՆԸ ԱՆԹ ԱՆԻ ԱՆԽ ԱՆԿ ԱՆՀ ԱՆՁ ԱՆՄ ԱՆՅ ԱՆՇ ԱՆՈ ԱՆՈՒ ԱՆՍ ԱՆՎ ԱՆՏ ԱՆՔ ԱՆՕ
selected terms: 26 page 1 of 1

1. ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ)
[ABNORMALITIES]
14. ԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄԱՅԻՆ ՃԻՃՎԱԽՏՆԵՐ
[HOOKWORM INFECTIONS]
2. ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ)
[ABNORMALITIES]
15. ԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄՆԵՐ
[ANCYLOSTOMA]
3. ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ԲԱԶՄԱԿԻ
[ABNORMALITIES, MULTIPLE]
16. ԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄՆԵՐ
[ANCYLOSTOMA]
4. ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ԲԱԶՄԱԿԻ
[ABNORMALITIES, MULTIPLE]
17. ԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄՈԶ
[ANCYLOSTOMIASIS]
5. ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ԴԵՂՈՐԱՅՔՈՎ
[ABNORMALITIES, DRUG-INDUCED]
18. ԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄՈԶ
[ANCYLOSTOMIASIS]
6. ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ԴԵՂՈՐԱՅՔՈՎ
[ABNORMALITIES, DRUG-INDUCED]
19. ԱՆԿՇՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
[WEIGHTLESSNESS]
7. ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՄԲ
[ABNORMALITIES, RADIATION-INDUCED]
20. ԱՆԿՇՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
[WEIGHTLESSNESS]
8. ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՄԲ
[ABNORMALITIES, RADIATION-INDUCED]
21. ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ
[BEDDING AND LINENS]
9. ԱՆԿԵԼՈԶՆԵՐ
[ANKYLOSIS]
22. ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ
[BEDDING AND LINENS]
10. ԱՆԿԵԼՈԶՆԵՐ
[ANKYLOSIS]
23. ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄ
[BED REST]
11. ԱՆԿԵՏԱՆԵՐ
[QUESTIONNAIRES]
24. ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄ
[BED REST]
12. ԱՆԿԵՏԱՆԵՐ
[QUESTIONNAIRES]
25. ԱՆԿՐՈԴ
[ANCROD]
13. ԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄԱՅԻՆ ՃԻՃՎԱԽՏՆԵՐ
[HOOKWORM INFECTIONS]
26. ԱՆԿՐՈԴ
[ANCROD]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM