Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱՆԱ ԱՆԲ ԱՆԳ ԱՆԴ ԱՆԵ ԱՆԶ ԱՆԷ ԱՆԸ ԱՆԹ ԱՆԻ ԱՆԽ ԱՆԿ ԱՆՀ ԱՆՁ ԱՆՄ ԱՆՅ ԱՆՇ ԱՆՈ ԱՆՈՒ ԱՆՍ ԱՆՎ ԱՆՏ ԱՆՔ ԱՆՕ
selected terms: 40 page 1 of 1

1. ԱՆԶԳԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[ANESTHESIOLOGY]
21. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԻՆՀԱԼԱՑԻՈՆ (ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՅԻՆ)
[ANESTHESIA, INHALATION]
2. ԱՆԶԳԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[ANESTHESIOLOGY]
22. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԻՆՀԱԼԱՑԻՈՆ (ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՅԻՆ)
[ANESTHESIA, INHALATION]
3. ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ՆՊԱՍՏԻՉՆԵՐ (ԱԴՅՈՒՎԱՆՏՆԵՐ)
[ANESTHESIA ADJUVANTS]
23. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, CONDUCTION]
4. ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ՆՊԱՍՏԻՉՆԵՐ (ԱԴՅՈՒՎԱՆՏՆԵՐ)
[ANESTHESIA ADJUVANTS]
24. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, CONDUCTION]
5. ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ
[ANESTHETICS]
25. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, OBSTETRICAL]
6. ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ
[ANESTHETICS]
26. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, OBSTETRICAL]
7. ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ
[ANESTHETICS, LOCAL]
27. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, INTRAVENOUS]
8. ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ
[ANESTHETICS, LOCAL]
28. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, INTRAVENOUS]
9. ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ՈՒՂԵՂԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՃԵՂՔՈՒՄ (ԴԻՍՈՑԻԱՑԻԱ)
[ANESTHETICS, DISSOCIATIVE]
29. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՆԵՐՇՆՉԱՓՈՂԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, INTRATRACHEAL]
10. ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ՈՒՂԵՂԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՃԵՂՔՈՒՄ (ԴԻՍՈՑԻԱՑԻԱ)
[ANESTHETICS, DISSOCIATIVE]
30. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՆԵՐՇՆՉԱՓՈՂԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, INTRATRACHEAL]
11. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ
[ANESTHESIA]
31. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, RECTAL]
12. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ
[ANESTHESIA]
32. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, RECTAL]
13. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
[ANESTHESIA, DENTAL]
33. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, SPINAL]
14. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
[ANESTHESIA, DENTAL]
34. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, SPINAL]
15. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԵՎ ՑԱՎԱԶՐԿՈՒՄ (ԱՐՏ)
[ANESTHESIA AND ANALGESIA (NON MESH)]
35. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՍՐԲՈՍԿՐԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, CAUDAL]
16. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԵՎ ՑԱՎԱԶՐԿՈՒՄ (ԱՐՏ)
[ANESTHESIA AND ANALGESIA (NON MESH)]
36. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՍՐԲՈՍԿՐԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, CAUDAL]
17. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ
[ANESTHESIA, EPIDURAL]
37. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՏԵՂԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, LOCAL]
18. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ
[ANESTHESIA, EPIDURAL]
38. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՏԵՂԱՅԻՆ
[ANESTHESIA, LOCAL]
19. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
[ANESTHESIA, GENERAL]
39. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՓԱԿ ՇՂԹԱՅՈՎ
[ANESTHESIA, CLOSED-CIRCUIT]
20. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
[ANESTHESIA, GENERAL]
40. ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՓԱԿ ՇՂԹԱՅՈՎ
[ANESTHESIA, CLOSED-CIRCUIT]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM